Kaag en Braassem, 26 januari 2018 – De gemeenteraad neemt op 5 februari een besluit over het bestemmingsplan Leimuiden West. Het plan bestaat uit een aanpassing van de bestemming voor het sportcomplex aan de Beukenlaan, en woningbouw voor het gebied ten westen van de volkstuinen aan de Leeuwerik en de voormalige vuilstort en dijk ten noordwesten hiervan tussen Meerewijck en scheepswerf Kok. Het plan maakt zowel een toekomstbestendig sportcomplex als in totaal 104 woningen met bijbehorende voorzieningen mogelijk. En zoals altijd bij veranderingen kent het plan voor- en tegenstanders…

PRO Kaag en Braassem is voorstander van dit bestemmingsplan. In de eerste plaats, omdat heel veel partijen – met verschillende belangen – elkaar in de afgelopen jaren hebben gevonden in dit plan en uiteindelijk zijn gekomen tot een idee waarin heel veel van die belangen verenigd konden worden. In de tweede plaats is PRO van mening dat, juist vanwege dit gezamenlijke optrekken, het bestemmingsplan Leimuiden West een groot gemeenschappelijk belang kent en de toekomst en leefbaarheid in het dorp vergroot.

Veranderingen

“Toekomst, groei, leefbaarheid, huisvesting, voorzieningen, bestaansrecht, lokale economie, moet ik nog even doorgaan”, zegt Thijs Brambach van PRO? “Ik zeg niet dat iedereen het met ons eens moet zijn en ik begrijp heel goed dat mensen hun eigen belangen willen beschermen, maar het grotere plaatje, dáár beslis je als raadslid over. En dit is hoe wij het zien: investeer in je dorp. We moeten vooruit kijken en dat brengt veranderingen met zich mee ook al houden mensen daar niet van. We leven nu eenmaal niet honderd jaar geleden, we moeten vijftig jaar vooruit. Daarbij horen ook stappen en beslissingen die moeilijk zijn en niet door iedereen worden gewaardeerd. Voor de kern Leimuiden is dit echter een goede stap, daar ben ik van overtuigd.”

Openbaar groen

Door de ondernemingszin van een projectontwikkelaar, die huizen op de dijk aan de Ringvaart wil bouwen, is er opeens veel mogelijk gebleken. Brambach: “Woningbouw voor huidige en nieuwe inwoners, waarbij op voordracht van PRO de sociale huur- en koopwoningen eerst gerealiseerd zullen worden. De voetbalvereniging die over het langgekoesterde kunstgrasveld kan beschikken en diverse verbouwingen kan realiseren. De tennisvereniging die een extra baan en een minibaan kan aanleggen en ruimte heeft voor andere gewenste investeringen. De oude vuilstort die nu privébezit is en dus onbereikbaar, wordt gesaneerd. Hierdoor is openbaar groen en ook de Ringvaart straks publiekelijk toegankelijk. Daarnaast is dit een positieve impuls voor andere voorzieningen zoals scholen, verenigingen en ondernemers. Maar iedereen moet zich realiseren dat het een niet zonder het ander kan: geen woningen aan de dijk, geen verbeteringen voor de sportvoorzieningen en andersom.”