Hoe werkt de raad

Ben jij die PRO-actieve, PROgressieve en positieve inwoner van Kaag en Braassem die met ons aan de slag wil, maar ben je nog niet zo bekend met gemeentepolitiek? Hieronder volgt een beknopte samenvatting van de werking van een gemeenteraad.

Het democratisch bestel bestaat uit kiezers en gekozenen. Op 16 maart 2022 staan de partijen in onze gemeente voor de uitdaging om het vertrouwen van de kiezers te vragen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Naast het opstellen van verkiezingsprogramma’s, stellen de lokale afdelingen van de landelijke politieke partijen en de plaatselijke politieke groeperingen het jaar voorafgaand aan de raadsverkiezingen hun kandidatenlijsten op.

De duale raad

In de duale rolverdeling tussen raad en college zijn de taken duidelijker verdeeld: de raad geeft het college opdrachten mee, het college bestuurt en voert uit. De raad controleert op zijn beurt het college. De gemeenteraad bestuurt op de hoofdlijn. De wethouders maken geen deel uit van de raad.

De raad heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordiging, kaderstelling en controle.

  • Volksvertegenwoordiging: Raadsleden zijn namens inwoners betrokken bij de beleidsvoorbereiding en besluitvorming, maar ze moeten er ook voor zorgen dat inwoners zich gehoord en betrokken voelen. Dat kan door het takenpakket van het raadslid zo in te richten dat er tijd is om in contact te treden met inwoners. Daardoor kan het raadslid ook signalen uit de bevolking vertalen in een politieke agenda.
  • Kaderstelling: de raad geeft het college opdrachten mee. Dat doet hij met name in de vorm van een programmabegroting, van beleidsnota’s en van startnotities. Ook kunnen raadsfracties initiatiefvoorstellen indienen.
  • Controleren: de raad gaat na of het college de opdrachten goed heeft uitgevoerd. Dat kan binnen het gemeentehuis door bijvoorbeeld het stellen van vragen, het gebruik van het enquêterecht, voortgangsrapportages en door gebruik te maken van onderzoeken van de rekenkamer. Dat kan ook buiten het gemeentehuis door in de samenleving naar de effecten van beleid te kijken.

Ben je nieuwsgierig, maar wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op!