Profielschets gemeenteraadslid

Welke vaardigheden en eigenschappen hebben raadsleden nodig om goed te kunnen functioneren binnen een duale fractie? Van de individuele fractieleden kan niet worden verwacht dat zij alle genoemde rollen van de fractie kunnen vervullen. Dit is ook niet onoverkomelijk: eigenschappen die in een persoon meer of minder aanwezig zijn, kunnen worden aangevuld of gecompenseerd door collega-raadsleden. Niet iedereen is een potentieel schaap met vijf poten, maar dat moet niemand ervan weerhouden het raadslidmaatschap te ambiëren.

Wel zou het potentiële raadslid over een aantal kwaliteiten moeten beschikken, die dan in de loop van het raadswerk al dan niet door middel van scholing kunnen worden ontwikkeld. Vanzelfsprekend is voldoende beschikbare tijd een voorwaarde om enkele van de rollen voor de fractie te kunnen vervullen.

In het onderstaande profiel, dat bedoeld is als een meetlat voor (potentiële) raadsleden, komt een aantal vereiste eigenschappen voor een duaal raadslid aan bod. Deze vereisten zijn in het onderstaande in een drietal categorieën ingedeeld: beschikbaarheid, vaardigheden en persoonskenmerken. De categorie beschikbaarheid spreekt voor zich. Bij de categorie vaardigheden wordt aangegeven welke vaardigheden in principe verwacht mogen worden van individuele raadsleden. Onder het kopje persoonseigenschappen wordt aangegeven welke karaktereigenschappen van belang zijn.

Eigenschappen van het duale raadslid samengevat:

 • Het raadslid investeert voldoende tijd in het raadslidmaatschap.
 • Het raadslid is maatschappelijk betrokken, maar onafhankelijk.
 • Het raadslid sluist de publieke agenda door naar de agenda van de raad en stelt daarbij prioriteiten.
 • Het raadslid controleert het college.
 • Het raadslid heeft kennis van of affiniteit met één of meerdere aspecten van het lokaal bestuur.
 • Het raadslid is aanspreekbaar op zijn politieke keuzes en die van de fractie.
 • Het raadslid is integer.
 • Het raadslid is nieuwsgierig, kritisch en uit zijn mening op onafhankelijke wijze.
 • Het raadslid schept plezier in discussie, heeft lef om zijn standpunt te verdedigen én waar nodig te wijzigen.
 • Het raadslid is in staat te relativeren en is aanspreekbaar op eigen functioneren.
 • Het raadslid beschikt over een zekere mate van creativiteit, openheid, inlevingsvermogen en gevoel voor politieke verhoudingen.
 • Het raadslid stelt € 200 per jaar van zijn politieke inkomen beschikbaar aan PRO Kaag en Braassem.

 Wil jij je kandidaat stellen als kandidaat gemeenteraadslid? Vul dan hier het contactformulier in met een motivatie waarom jij het ideale gemeenteraadslid bent en de kandidatencommissie nodigt je uit voor een gesprek.