Profielschets raadsfractie

De beschrijving van het profiel van dualistische fracties, raadsleden en wethouders is geënt op de ideale situatie ofwel ‘wat zou moeten zijn’. PRO Kaag en Braassem is zich ervan bewust dat dit profiel een ideaalbeeld schetst en dat het voor bestuurders daarom per definitie niet mogelijk is om geheel aan dit ideaalbeeld te voldoen. Toch is het profiel te gebruiken als een meetlat aan de hand waarvan fracties, individuele raadsleden en wethouders zichzelf onder de loep kunnen nemen.

PRO Kaag en Braassem verbindt haar inhoudelijke agenda met forse democratische vernieuwing. PRO Kaag en Braassem geeft de gemeente terug aan haar inwoners door alle aanwezige kracht in onze dorpen te benutten. Dat vraagt nieuwe werkwijzen en nieuwe energie, maar het vraagt ook overdracht van kennis, continuïteit en ervaring. PRO Kaag en Braassem gaat voor een mix van nieuwe mensen en ervaring/continuïteit, een mix van jong/oud en een mix van competenties/interesses/aandachtsgebieden. De fractie streeft naar het vormen van coalities met andere partijen en werkt vooral samen met partijen die soortgelijke speerpunten hebben. Bij coalitieonderhandelingen is de mate waarin andere partijen meegaan in vernieuwing en modernisering van het bestel leidend.

 • De fractie zet zich in de agenda van PRO Kaag en Braassem te verwezenlijken;
 • De fractie werkt actief samen;
 • De fractie is in staat compromissen te sluiten;
 • De fractie voelt zich samen verantwoordelijk voor het vormen van gezamenlijke standpunten;
 • De fractie is bereid het eerlijke verhaal te vertellen;
 • De fractie is in staat pijnlijke besluiten te nemen en verantwoording af te leggen;
 • De fractie vertaalt signalen uit de samenleving in een politieke agenda;
 • De fractie bestaat uit mensen met verschillende eigenschappen;
 • De fractie controleert het functioneren van het college kritisch;
 • De fractie besteedt intensief aandacht aan publieke verantwoording;
 • De fractie voelt zich verantwoordelijk voor de continuïteit van PRO Kaag en Braassem;
 • De fractie evalueert haar eigen functioneren kritisch en met een zekere regelmaat;
 • De fractie bezit de benodigde relevante kennis;
 • De fractie kiest uit haar midden een voorzitter.

 Wil jij onderdeel uitmaken van onze nieuwe, ambitieuze raadsfractie? Vul dan hier het contactformulier in met een korte motivatie waarom jij een waardevolle aanvulling bent voor onze fractie.