Profielschets wethouder

Het profiel heeft betrekking op de rol van de wethouder ten opzichte van de gemeenteraad, de ambtelijke organisatie en de bevolking. De eigenschappen zijn ingedeeld in een drietal categorieën: beschikbaarheid, vaardigheden en persoonskenmerken. De categorie beschikbaarheid spreekt voor zich. Bij de categorie vaardigheden wordt aangegeven welke vaardigheden in principe verwacht mogen worden van individuele wethouders. Het onderdeel persoonlijkheid gaat in op de karaktereigenschappen die voor wethouders van belang zijn.

Eigenschappen van de duale wethouder samengevat:

 • De wethouder investeert voldoende tijd in het bestuur van de gemeente.
 • De wethouder beschikt over een relevant netwerk.
 • De wethouder functioneert zelfstandig ten opzichte van de raad.
 • De wethouder weet wat onderhandelen is.
 • De wethouder is bestuurlijk georiënteerd.
 • De wethouder legt verantwoording af.
 • De wethouder is een teamspeler.
 • De wethouder is responsief.
 • De wethouder betrekt inwoners, bedrijven en verenigingen actief bij beleidsvorming.
 • De wethouder is integer.
 • De wethouder is initiatiefrijk
 • De wethouder schept plezier in discussie
 • De wethouder schept plezier in contacten met burgers, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven
 • De wethouder is een onafhankelijk denker
 • De wethouder is –binnen de mogelijkheden- beschikbaar voor PRO Kaag en Braassem.
 • De wethouder kan omgaan met verschillende krachtenvelden en is in staat – in zijn onafhankelijke positie – de politieke agenda van PRO Kaag en Braassem (zoveel als mogelijk) te verwezenlijken.
 • De wethouder stelt € 1000 p/jaar van zijn politieke inkomen beschikbaar aan PRO Kaag en Braassem.

 Wil jij je kandidaat stellen voor het wethouderschap? Vul dan hier het contactformulier in met een motivatie waarom jij de ideale wethouder bent en de kanidatencommissie neemt contact met je op.