Kaag en Braassem, 13 september 2016 – De Leidraad Inrichting Openbare Ruimte (LIOR) is geactualiseerd. Dat is goed nieuws, omdat hierin nu een richtlijn is opgenomen voor de hoeveelheid m2 groen in een wijk voor zowel nieuwbouw- als inbreidingslocaties. PRO vindt het goed dat er, mede door inzet van PRO Kaag en Braassem, andere partijen binnen de raad, het duurzaamheidsplatform en tal van andere inwoners, heldere kaders liggen voor de (groene) inrichting van de openbare ruimte. 

In onze landelijke gemeente is voortdurend spanning tussen enerzijds mensen die in de gemeente willen (blijven) wonen en het waarborgen van die mooie groene openbare ruimte. Dit leidt in de gemeenteraad regelmatig tot discussies waarbij vaak wordt verzucht dat er wéér een stukje groen verdwijnt ten behoeve van woningen. En ja, soms is dat waar. We hebben wel als kader dat er in principe niet of nauwelijks buiten de bestaande dorpskernen wordt gebouwd, maar in de dorpen wordt wel degelijk nieuwbouw gepleegd. Want onze leefomgeving is méér dan groen alleen. Mensen willen hier ook wonen, werken en recreëeren. En als je weet dat jongeren uit de gemeente wegtrekken, omdat er te weinig woningen zijn voor deze doelgroep en er in het woningbestand van de woningbouwverenigingen amper mutaties zijn, dan is er wel een behoefte om ook voor deze inwoners te werken aan een toekomst in de gemeente.

Dat neemt niet weg dat wij PRO vindt dat er wel kritisch gekeken mag worden naar de nieuwbouw en de hoeveelheid groen die daarin terugkomt. En dat was in het verleden best lastig. Voor die nieuwbouwplannen werd de LIOR als kader gebruikt: hierin staan de minimum kwaliteitseisen voor de inrichting van de openbare ruimte, voor zowel nieuwbouw locaties als ook bij het opnieuw inrichten van de bestaande openbare ruimte.

Vaak werd de LIOR in de afgelopen jaren te pas en te onpas aangehaald om “tegen” nieuwbouw te zijn, omdat er in een plan te weinig groen zou zijn. De LIOR gaf, in onze ogen, echter te weinig kaders voor wat betreft het groen. En de spelregels tussentijds wijzigen vinden wij niet getuigen van een betrouwbare overheid.

Tegelijkertijd heeft ook PRO erkent dat die kaders in de LIOR best iets harder zouden mogen zijn, zodat we bij nieuwbouwplannen ook echt kunnen toetsen op de hoeveelheid groen. We zijn daarom heel tevreden dat burgemeester en wethouders de geluiden uit de gemeenteraad, het duurzaamheidsplatform en de inwoners heeft erkent en de LIOR heeft geactualiseerd.

Lees de brief van het College van burgemeester en wethouders over de herziene LIOR.