Kaag en Braassem, 20 januari 2017 – De Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in Rijn- en Veenstreek gaan met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied proberen meer toeristen te trekken.

De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen euro beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten. Vanaf 16 januari 2017 kunnen (recreatieve) ondernemers aanspraak maken op deze stimuleringsregeling. Op 25 januari volgt een informatiebijeenkomst voor ondernemers. Sluitingsdatum is 16 februari 2017.

Regionale stimuleringsregeling

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Het andere deel komt ten goede aan onder andere promotie van het gebied. Wethouders Kees van Velzen (Alphen aan den Rijn) en Yvonne Peters (Kaag & Braassem) en burgemeester Frans Buijserd  (Nieuwkoop) tekenden begin december de samenwerkingsovereenkomst. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Meer informatie over de regeling is te vinden op http://rijnenveenstreek.nl/ondernemen (zie downloads voorwaarden e.d.).

Informatiebijeenkomst 25 januari 2017

Op woensdag 25 januari a.s. wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd van 19.30 – 21.30 uur in Dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp. Bent u ondernemer of lid van een maatschappelijke organisatie in de Rijn- en Veenstreek? Heeft u een plan op het gebied van recreatie, groen of streekproducten en zoekt u financiering? Mogelijk komt u in aanmerking voor deze regeling. Meld u hier aan als u erbij wilt zijn 25 januari!