Kaag en Braassem, 5 november 2015 – Zes dagen heeft Kaag en Braassem vluchtelingen in de crisisnoodopvang gehad in De Tweesprong. Zes dagen waarin vrijwilligers, de gemeente en heel veel verenigingen deze mensen een warm welkom hebben gegeven en ontzettend hun best hebben gedaan om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, al realiseert iedereen zich dat een sporthal alles behalve fijn is om in te wonen.

PRO Kaag en Braassem is heel trots op wat deze gemeente en haar inwoners in die zes dagen heeft laten zien. We waren dan ook onaangenaam verrast toen het Witte Weekblad berichten over ‘het huisvesten van een zooitje vluchtelingen’, opgetekend uit onze fractievergadering. De krant was vergeten om een en ander in context te plaatsen. Feit is dat PRO zich heel goed realiseert dat de problemen met de opvang van vluchtelingen nog niet voorbij zijn, ook al zijn ‘onze’ vluchtelingen al weer twee sporthallen verder.

Het grootste probleem is momenteel dat de asielzoekerscentra ‘verstopt’ zitten. Mensen met een status, die dus in Nederland mogen blijven, kunnen niet doorstromen naar een woning, omdat gemeenten en corporaties niet genoeg huizen beschikbaar (kunnen) stellen. Het gevolg is dat ‘nieuwe’ vluchtelingen worden opgevangen in onder meer de crisisnoodopvang waarbij ze elke zes dagen naar een sporthal ergens in ons land worden verplaatst.

Dat laatste is natuurlijk ook geen oplossing. Het is onmenselijk, draagt uiteindelijk niet bij aan een structurele oplossing en duur. In ons fractieoverleg van maandag 2 november heeft PRO daarom hardop zitten nadenken hoe onze gemeente zou kunnen bijdragen aan een oplossing waarbij de stop uit de asielzoekerscentra wordt gehaald en de eigen inwoners tegelijkertijd niet steeds worden gepasseerd bij het toewijzen van een huis.

In dat kader hebben we nagedacht over korte en iets langere termijnoplossingen. Een oplossing ligt mogelijk in het creëren van woningen die snel geplaatst kunnen worden, maar kwalitatief hoogwaardig zijn en zeker tien jaar kunnen blijven staan. Dus kwalitatief vele malen beter dan containerwoningen, die op heel korte termijn en voor een heel korte periode best een oplossing kunnen zijn, maar meestal in de buurt niet op veel draagvlak kunnen rekenen. In dat kader riep een van onze fractieleden: ‘Geef mensen een normale, fatsoenlijke woning, want anders weet ik ook nog wel een zooitje m2 in Amsterdam waar je containers voor vluchtelingen kunt neerzetten’.

Het is jammer dat een spontane reactie vanuit een goed hart op deze wijze volledig uit zijn verband wordt gerukt, maar we hopen hiermee iets meer context te hebben kunnen schetsen.