Oude Wetering, 13 september 2014 – Het bestemmingsplan voor Oude Wetering wordt “vernieuwd”. In principe is de gemeente niet van plan om veel te wijzigen in het huidige bestemmingsplan, het nieuwe bestemmingsplan is “conserverend van aard” zoals dat wordt genoemd, maar elk bestemmingsplan moet volgens de wet eenmaal per 10 jaar actueel worden gemaakt. Die periode is bijna verstreken en daarom behandelt de raad in 2015 het nieuwe bestemmingsplan voor Oude Wetering. Als inwoners plannen hebben die in strijd zijn met het huidige bestemmingsplan dan is nú de tijd om dit aan te geven.

Plannen van inwoners kunnen op die manier worden meegenomen in de reguliere bestemmingsplanherziening, zonder dat daar een aparte procedure voor hoeft te worden gevolgd. Dat scheelt tijd én geld. Ook ondernemers worden uitgenodigd om in gesprek te gaan over hun plannen en bedrijfsvoering voor de komende jaren en de (on)mogelijkheden daarvoor van het bestemmingsplan.

Het plangebied van het bestemmingsplan Oude Wetering gelegen tussen de Haarlemmerringvaart en de Meerkreuk/Plantage (incl.een deel van het Braassemermeer), en tussen de Alkemadelaan en de Oude Wetering. Daarnaast vallen ook De Googstraat / Kanaalweg en de Schoolbaan binnen het plangebied.

Wie plannen heeft en wil meeliften op de reguliere bestemmingsplanherziening, kan zich melden bij de gemeente per brief of via het digitale reactieformulier. Ook is het mogelijk om telefonisch of per email contact op te nemen met de behandelend ambtenaar Jan Beelen, tel. 071 332 7272 of info@kaagenbraassem.nl.