Kaag en Braassem, 24 februari 2016 – De gemeente Kaag en Braassem is er in geslaagd een nieuwe griffier* te vinden. Karin van der Pas, nu nog werkzaam als griffier bij de gemeente Bloemendaal, zal per 1 april starten als opvolger van Berend Sepers. PRO Kaag en Braassem is verheugd dat er snel een nieuwe griffier is gevonden en feliciteert Karen van der Pas dan ook van harte.

PRO kijkt alvast uit naar de samenwerking met de nieuwe griffier. Vanuit het raadsbrede akkoord hoopt PRO het vergadersysteem toegankelijker te maken en de drempel te verlagen voor inwoners om kennis en betrokkenheid beschikbaar te stellen voor de te nemen besluiten.

Karin van der Pas op Twitter over haar nieuwe baan.
Karin van der Pas op Twitter over haar nieuwe baan.

 

* De griffier ondersteunt de gemeenteraad bij vergaderingen en adviseert over onder anderen het indienen van moties, amendementen, vragen en initiatiefvoorstellen. De griffier heeft daarbij een onafhankelijke positie. Daarnaast verzorgt hij/zij ook de communicatie over de activiteiten van de gemeenteraad.