Kaag en Braassem, 28 augustus – De gemeente Kaag en Braassem is op dit moment bezig met een update van de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). Voor deze update heeft de gemeenteraad ingestemd met het procesvoorstel MRSV, waarbij de huidige MRSV wordt geactualiseerd en een aantal onderwerpen aangemerkt als bespreekpunt.

Het gaat om de volgende onderwerpen:

  1. Inzet Veenderveld 2
  2. Percentage sociale huur- en koopwoningen
  3. Ruimtelijke kwaliteit staat voorop
  4. Natuur Ontwikkel Locaties
  5. Drechtzone

PRO Kaag en Braassem wil bij het bespreken van betreffende onderwerpen graag rekening houden met de mening van de inwoners en daarom willen we je vragen deel te nemen aan het nieuwe onderzoek van PROpinie. Daar de MRSV nogal een belangrijk document betreft en de onderwerpen waarover nog discussie gaat plaats vinden ook, hebben we gemeend ieder onderwerp op een eigen pagina uitgebreid te beschrijven. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een keuze formulier.

Er is een wachtwoord benodigd voor dit onderzoek. Deze krijg je automatisch als je lid wordt of bent van het PROpinie panel.

Aanmelden voor PROpinie

Meer informatie over PROpinie

Het onderzoek zal vlak voor de oordeelsvorming (25 september 2017) worden afgesloten.