Kaag en Braassem, 15 februari 2015 – Op 9 februari jl. heeft de raad krediet beschikbaar gesteld voor de bouw van een nieuwe brede school en woningen op de plek van basisschool Ter Does in Hoogmade.

Het bestaande schoolgebouw is aan vervanging toe. PRO is voor goed onderwijs en een veilig, nieuw, multifunctioneel en toekomstbestendig schoolgebouw. Inclusief kinderopvang en extra woningaanbod, die past bij de huidige woningbehoefte.

Dit voorjaar meer bekend over de brede school
De brede school is als project aan de markt aangeboden, eind 2014 is de aanbesteding gestart. Verschillende partijen hebben gereageerd en twee ontwikkelaars zijn geselecteerd om hun voorstel verder uit te werken. In het voorjaar is bekend wie de gunning krijgt en de brede school en woningen gaat bouwen. Het plan van de ontwikkelaar wordt dan bekend en daarmee ook hoe de brede school eruit komt te zien. Tevens wordt dan ook bekend hoeveel woningen er gebouwd worden.

De inwoners hebben inspraak voor de uitwerking van het plan, met name voor de woningbouw. Zodra de ontwikkelaar is gekozen, is ook een nieuw bestemmingsplan voor een deel van het terrein nodig. De gemeente communiceert wanneer die ter inzage ligt, zodat inwoners het kunnen bekijken en ook daarop inspraak kunnen hebben.