9 november 2016 – De gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft woensdagavond 9 november ingestemd met een nieuwe begroting voor 2017. Daarmee komen de financiële middelen beschikbaar om alle gemeentelijke taken in 2017 uit te voeren én een aantal extra inspanningen te leveren.

Zo heeft de gemeenteraad dit voorjaar al extra inspanningen vastgesteld op het gebied van onder meer duurzaamheid, recreatie, bestrijding van fraude en preventie van alcohol en drugs. Maar ook: extra investeren in de buitenruimte en de wachtlijsten voor woningzoekenden niet verder laten oplopen.

Ondanks al die extra inspanningen, is de verwachting dat de gemeente 2017 kan afsluiten met een positief begrotingsresultaat voor de jaren 2017 – 2020. Zo is het verwachtte begrotingsresultaat over 2017 ruim 850.000 euro.

Amendementen
Dat gezegd hebbende: daar gaat nog wel wat geld vanaf, want de verschillende partijen hadden in de raad nog enkele extra wensen die door middel van amendementen en moties aan de begroting zijn toegevoegd. Het begrotingsresultaat blijft ruim in de plus, maar een meerderheid van de raad stemde bijvoorbeeld voor een initiatievenmarkt (amendement PRO Kaag en Braassem) in het voorjaar 2017. Daar kunnen inwoners al hun goede ideeën en plannen pitchen. Geld om ook uitvoering te geven aan dergelijke initiatieven is bij deze begroting ook alvast gereserveerd. Kom dus maar op!

Algemene Beschouwingen
Dat de gemeente veel bereikt heeft in de afgelopen jaren en op de goede weg is, blijkt ook uit de overwegend positieve Algemene beschouwingen die alle partijen voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de begroting uitspraken. PRO sprak hier over een aantal punten die nog niet goed gaan, maar is overwegend positief over alle nieuwe zaken die de afgelopen jaren in gang zijn gezet.