Kaag en Braassem, 6 november 2013 – PRO Kaag en Braassem presenteerde zichzelf op 6 november voor het eerst aan de buitenwereld als nieuwe politieke vereniging die volgend jaar deelneemt aan de gemeenteraadsverkiezingen in Kaag en Braassem. Ten overstaan van ruim 80 aanwezigen legden initiatiefnemers Ruud van der Star, Floris Schoonderwoerd en Ilse van der Poel de missie van PRO Kaag en Braassem uit: deze mooie gemeente terug geven aan de 26.000 betrokken inwoners.

Volgens de initiatiefnemers zit betrokkenheid in het DNA van de gemeente Kaag en Braassem. ‘Vele inwoners zijn vrijwillig actief voor allerlei lokale maatschappelijke organisaties en verenigingen’, legt Floris Schoonderwoerd uit. ‘In de lokale politiek is veel te weinig te merken van deze betrokkenheid. De politiek van de gemeente wordt al jaren bepaald door een kleine groep mensen. PRO Kaag en Braassem vindt dat dat anders moet. Beter.’

Gesprekken

Om dat te bereiken voeren de initiatiefnemers al ruim anderhalf jaar gesprekken op de achtergrond met mensen die op allerlei terreinen actief zijn binnen onze gemeente. Ilse van der Poel: ‘In die gesprekken hebben we mensen vooral bevraagd over de reden waarom zij zich zo weinig betrokken voelen bij politieke besluitvorming, hoe zij tegen de gemeente en het gemeentebestuur aankijken en wat zij vinden dat er moet veranderen. Dat leverde waardevolle informatie op. Vooral de ontoegankelijkheid van het bestuurlijke systeem werd pijnlijk duidelijk. Dat is dan ook de reden dat PRO Kaag en Braassem een vereniging moest worden die de belemmeringen om actief bezig te zijn met gemeentepolitiek, al dan niet op themaniveau, moest wegnemen.’

Dat plan werd uiteindelijk openbaar op 6 november in het Hof van Alkemade in Roelofarendsveen. De aanwezigen, die in meer of mindere mate al waren bijgepraat over het nieuwe initiatief, kregen het verhaal te horen over de totstandkoming, de noodzaak voor verandering, de missie en visie van PRO Kaag en Braassem en gelegenheid om te reageren. In plaats van een verhaal vol beloftes over bijvoorbeeld behoud van zwembad en bibliotheek, is het programma van PRO Kaag en Braassem opgesteld aan de hand van tien thema’s. Die thema’s geven de komende jaren sturing aan de richting die PRO Kaag en Braassem op wil, maar concrete invulling vindt plaats op basis van samenwerking en discussie met inwoners.

Keuzes

Dit alles vanuit de gedachte dat de rol van de gemeente de komende jaren flink veranderd. De landelijke overheid heeft besloten dat gemeenten meer taken krijgen met beperkte financiële middelen. Dat betekent dat inwoners, verenigingen en bedrijven een grotere eigen verantwoordelijkheid krijgen. Alleen met elkaar – gemeente én inwoners – kunnen we onze voorzieningen overeind houden en uitdagingen het hoofd bieden. Daarbij benadrukken we dat we niet alles kunnen houden zoals het nu is. Het gebruik van allerlei voorzieningen neemt fors af, terwijl op andere plaatsen nieuw aanbod ontstaat. Daarom moeten we keuzes maken. PRO Kaag en Braassem durft die keuzes te maken, samen met jou!

Nieuw geluid

De lancering van PRO Kaag en Braassem is de start van iets moois, want sinds die tijd is al zoveel nieuwe energie losgekomen en ook via www.prokaagenbraassem.nl, Facebook.com/prokenb en Twitter @prokenb zijn ongelofelijk veel verzoeken voor afspraken, informatie en ideeën binnen gekomen. Er is duidelijk behoefte aan dit nieuwe geluid.

De komende tijd wordt verder gewerkt aan het samenstellen van de kieslijst. Kandideren voor de kieslijst kan tot 10 januari. Vol vertrouwen kijkt PRO Kaag en Braassem uit naar 19 maart, gemeenteraadsverkiezingen. Iedereen is immers PRO Kaag en Braassem. Jij toch ook?