Kaag en Braassem, 21 maart 2016– De gemeenteraadsvergadering van 21 maart kende naast een overvolle agenda ook een feestelijk tintje: burgemeester Marina van der Velde trakteerde op gebak omdat zij per 30 maart is herbenoemd als burgemeester van de mooiste gemeente van Zuid-Holland: Kaag en Braassem. En vanuit de gemeenteraad klonk luid applaus voor de benoeming van Karin van der Pas als griffier van deze gemeente. Als griffier gaat zij de gemeenteraad ondersteunen in allerhande werkzaamheden.

De nieuwe raadsgriffier Karin van der Pas heeft jarenlange ervaring als griffier in de bestuurlijk ingewikkelde gemeente Bloemendaal en als manager in de gemeente Noordwijk. Ze woont in Heemstede, maar gaat de komende periode kennismaken met Kaag en Braassem.

Burgemeester Van der Veldes nieuwe ambtstermijn start officieel pas op 30 maart, maar het koninklijk besluit voor haar herbenoeming is al genomen op 15 februari. Op 1 maart heeft ze bovendien opnieuw de belofte afgelegd tegenover de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, Jaap Smit. Burgemeester Van der Velde is daarmee herbenoemd voor een periode van 6 jaar.

PRO Kaag en Braassem feliciteert Van der Pas en Van der Velde met hun aanstellingen en herbenoeming. We hopen op een goede samenwerking, maar wensen allen vooral heel veel plezier in hun functies!