Leimuiden, 19 juni 2015 – De plannen voor Leimuiden West zijn haalbaar. Dat blijkt uit de haalbaarheidsstudie die gezamenlijk is opgesteld door projectontwikkelaar Vibu, tennisvereniging Leimuiden, voetbalvereniging Kickers ’69 en de gemeente Kaag en Braassem. De projectontwikkelaar wil nieuwe woningen op de voormalige vuilstort bouwen en de sportverenigingen en gemeente willen de sportcomplexen klaarmaken voor de toekomst.

Nu het onderzoek positief is afgerond en een akkoord heeft gekregen van het college van B en W, kan verder worden gegaan met de plannen. De eerste stap bestaat uit het sluiten van een koop- en realisatieovereenkomst tussen de gemeente en Vibu projectontwikkeling. Gelijktijdig gaan de partijen aan de slag met een bestemmingsplan en worden er afspraken gemaakt met de verenigingen over de uit te voeren werkzaamheden op het sportcomplex. De planning is om dit nog in 2015 met elkaar vast te leggen, zodat het voorontwerp bestemmingsplan dit jaar ter visie kan worden gelegd.

Haalbaarheidsstudie
Een kunstgrasveld voor voetbalvereniging Kickers, uitbreiding voor de tennisvereniging, een toekomstbestendig sportcomplex en nieuwe woningbouw op de voormalige vuilstort. Vier wensen van vier partijen die de koppen bij elkaar hebben gestoken om te onderzoeken of zij hun plannen gezamenlijk kunnen uitvoeren. Uit de haalbaarheidsstudie zijn verschillende uitvoeringen gekomen van de plannen. Model 2b is haalbaar gebleken. Hierin staat Kickers veld 3 af aan Vibu. Het veld en de voormalige vuilstort worden ontwikkeld tot woningbouwlocatie. Hierdoor kan geld worden gegenereerd om een kunstgrasveld te financieren.

De ontsluiting van deze locatie en de voormalige vuilstort gaat langs de volkstuinen in het verlengde van de Leeuwerik. De tennisvereniging verlegt in dit model de banen zodat er aan de westkant één extra baan kan worden gemaakt.