Goed voor elkaar bokaal 2021

Js Meddle heeft de PRO Goed voor elkaar bokaal 2021gewonnen. Met 30% van de stemmen wist de jongerensociëteit uit Oud-Ade de meeste stemmen van Kaag en Braassemers in de wacht te slepen als organisatie die zich inzet voor een mooiere, leukere of duurzamere gemeente.

Daarmee liet Js Meddle zes andere genomineerden achter zich: Koor Joy, Voedselbank KBEN, Fietsmaatjes Kaag en Braassem, Oranjevereniging Rijnsaterwoude, Zwembad de Kleine Oase en Stichting Groen Licht. Deze organisaties werden voorgedragen door leden van politieke vereniging PRO Kaag en Braassem, die met de verkiezing mensen in het zonnetje wil zetten die zich belangeloos inzetten voor een fijne leefomgeving in Kaag en Braassem.

Js Meddle

Js Meddle wint, naast een bokaal en eeuwige roem, €500,-. Het prijzengeld wordt betaald van de ledencontributie van PRO Kaag en Braassem. Js Meddle werd genomineerd om de feesten die het organiseert voor jong en oud, en omdat het een plek is waar jongeren vaak voor het eerst kennismaken met vrijwilligerswerk en allerlei vaardigheden leren waar zij in hun latere carrière plezier van hebben. Veel stemmers gaven aan dat de jongerensociëteit de opsteker van €500,- wel kan gebruiken nu er zo’n lange tijd niets georganiseerd kan worden en ook het Meddle Festival niet door kon gaan.

De genomineerden voor de Goed voor elkaar bokaal 2021 waren:

  1. Koor Joy

Het kerkelijk koor uit Rijpwetering/Oud-Ade heeft in het afgelopen coronajaar niet stil zitten wachten wanneer ze weer in de kerken en de concerten binnen konden zingen. Zij zijn naar buiten gegaan en hebben ontelbare inwoners blij gemaakt met een privéconcert aan de deur. Hartverwarmend en geweldig om mensen op deze manier vreugde te brengen en een hart onder de riem te steken.

2. Js Meddle

Js Meddle organiseert mooie feesten voor de jeugd in Oud-Ade, Rijpwetering en omstreken. Daarnaast is het een plek waar jongeren vaak voor het eerst kennismaken met vrijwilligerswerk en allerlei vaardigheden leren waar zij in hun latere carrière plezier van hebben. De jongerensociëteit kan wel wat financiële steun gebruiken nu ze een jaar lang bijna niets konden organiseren en ook het Meddle Festival niet door kon gaan

4. Voedselbank KBEN

Het is verdrietig dat er een voedselbank nodig is in onze gemeente, dat er inwoners zijn die behoefte hebben aan deze vorm van ondersteuning. Afgelopen jaar is ook voor hun cliënten heel zwaar geweest. Misschien kunnen zij hun cliënten een extraatje meegeven van het bedrag van de Goed voor elkaar bokaal.

5. Fietsmaatjes Kaag en Braassem

Fietsmaatjes Kaag en Braassem; we zien ze fietsen in Kaag en Braassem, 150 vrijwilligers maken mooie tochten met gasten die die dat zelf niet meer kunnen door leeftijd of beperking. Heerlijk buiten zijn, genieten van de omgeving, mooie plekjes ontdekken en een goed gesprek. Zo waardevol voor iedereen!

6. Oranjevereniging Rijnsaterwoude

De Oranjevereniging Rijnsaterwoude organiseert ieder jaar diverse activiteiten, waaronder uiteraard Koningsdag, maar ook een uitje speciaal met en voor senioren. Dat kon vorig jaar niet doorgaan, maar het zou heel leuk zijn om wat extra’s voor hen te organiseren dit jaar.

7. Zwembad de Kleine Oase

Zwemmen is voor iedereen goed. Het was heel fijn dat ondanks corona en al de beperkingen het toch nog mogelijk was om te zwemmen. Daarom wil ik de goed voor elkaar bokaal nomineren aan de Kleine Oase.

8. Stichting Groen Licht

Met een enthousiaste groep vrijwilligers doet Stichting Groen Licht veel aan het mooier en groener maken van onze gemeente. De stichting doet aan educatie en bewustwording. In 2014 hebben zij het groenfonds ingesteld. De doelstelling is om kleinschalige groene initiatieven te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Met bijvoorbeeld bloeiende bermen, nestkasten en insectenhotels. Ook te danken aan Stichting Groen Licht: het groene kwartiertje, inwoners ruimen in hun eigen wijk zwerfvuil op en natuurlijk de zwerfvuilacties.