Nominaties Goed voor elkaar bokaal 2022 – Stemmen maar!

Voordat je stemt op jouw favoriet voor de PRO Goed voor elkaar bokaal 2022 kun je hier het overzicht van de genomineerden nog eens bekijken, met korte toelichting per initiatief. Stemmen doe je hier.

Opvanglocatie vluchtelingen Oekraïne in Woubrugge

Nog voordat de gemeente iets georganiseerd had ontstond er in Woubrugge een particulier initiatief voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Met hulp van heel veel lokale vrijwilligers en schenkingen van particulieren en bedrijven is een opvanglocatie ingericht. Een prachtig voorbeeld van gemeenschapszin en medemenselijkheid.

IKC Het Woud in Rijnsaterwoude

IKC het Woud is verhuisd naar het raadhuis (oude gemeentehuis). Er is al veel aangeschaft maar er is nog behoefte aan peuterfietsen. Onlangs vond er een reünie plaats met oud-leerlingen, die vertelden dat ze zulke goede herinneringen hebben aan de oude fietsen. Met het prijzengeld kunnen ook de peuters van nu nieuwe herinneringen maken.

Werkgroep Zwemstrandje Roelofarendsveen

Een prachtig inwonersinitiatief van een enthousiaste groep inwoners die in samenwerking met de gemeente een zwemstrand willen realiseren in de omgeving van Roelofarendsveen en Oude Wetering.

Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering

De mensen achter De Bult hebben het niet alleen voor elkaar gekregen om een prachtige plek in de gemeente te creëren waar jong en oud zich vermaken en die goed is voor de biodiversiteit, maar lukt het ook nog eens om al 7 jaar deze plek met een groep vaste vrijwilligers te onderhouden en steeds weer een stukje mooier te maken.

Vakantiespelen Alkemade

Vakantiespelen Alkemade organiseert activiteiten voor de kinderen aan de westkant van het Braassemermeer. Denk aan de legendarische huttenbouw, de avond4daagse, de fietstocht en de Legodag. Ook tijdens de coronaperiode die hopelijk achter ons ligt, wisten zij kinderen en ouders veel plezier te brengen. Grote hulde voor deze vrijwilligersorganisatie.

Fietsmaatjes Kaag en Braassem

Een nominatie voor het hele vrijwilligerskorps van Fietsmaatjes Kaag en Braassem! Als zij de ‘PRO Goed voor elkaar bokaal’ winnen, dan wordt het bedrag besteed aan een presentje voor alle vrijwilligers, als bedankje voor hun inzet. Tijdens het bijna 8-jarig bestaan van Fietsmaatjes Kaag en Braassem (sinds 2014-07-08) waren alle inkomsten en sponsorgelden voor de duofietsen, om ze te repareren, voor nieuwe accu’s en ook voor extra aanschaf of vervanging van de duofietsen. Niet eerder is er geld gebruikt om de vrijwilligers te bedanken, terwijl hun inzet als basis heeft om ‘Goed voor elkaar’ te zijn.

Stichting Vakantie Kinderweek ’77 Leimuiden

De vrijwilligers van deze stichting organiseren doorgaans kosteloos verschillende activiteiten voor alle basisschoolkinderen uit Leimuiden, van een speurtocht tot springfestijn of een online bingo. Veel kinderen beleven hier plezier aan. Ook zijn er veel jongeren uit het dorp betrokken als vrijwilliger. Een mooie vereniging die een steuntje in de rug mag krijgen!

Zwembad De Kleine Oase in Leimuiden

Zwemmen is voor iedereen goed. Het was heel fijn dat ondanks corona en al de beperkingen het toch nog mogelijk was om te zwemmen.

Stichting Groen Licht

Vergroenen en het stimuleren van biodiversiteit is een must, en na deelname aan de GroenStadChallenge is gebleken dat er nog veel groen te winnen valt binnen onze kernen. Met een enthousiaste groep vrijwilligers doet Stichting Groen Licht veel aan het mooier en groener maken van onze gemeente. Ze doen aan educatie en bewustwording. In 2014 stelden zij het groenfonds in om kleinschalige groene initiatieven te stimuleren en zo een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit. Bijvoorbeeld met bloeiende bermen, nestkasten en insectenhotels. Andere mooie acties van Groen Licht zijn de straatjutters en Het Groene Kwartiertje; inwoners ruimen in hun eigen wijk zwerfvuil op.

Breng hier je stem uit