De Provincie Zuid-Holland heeft het voornemen om een nieuwe visie vast te stellen waarin de mogelijkheid wordt geboden om een nieuw bedrijventerrein, Veenderveld II, te realiseren in Roelofarendsveen. PRO Kaag en Braassem is vooralsnog geen voorstander van een nieuw bedrijventerrein. Eerst moeten allerlei andere opties worden overwogen en voorwaarden worden meegewogen voordat we gaan zoeken naar een eventuele locatie, niet per se Veenderveld II om werkgelegenheid te creëren.

Onze overwegingen om nu niet mee te werken aan een nieuw bedrijventerrein zijn:

 • PRO Kaag en Braassem is zuinig op het landschap;
 • We realiseren ons dat de gemeente uiteindelijk zal bepalen of er een bedrijven terrein zal komen. Dat doet de provincie niet. Wij maken bestemmingsplannen, die toetst de provincie of deze in haar visie past;
 • PRO Kaag en Braassem wil eerst Drechthoek II vullen en leegstand die dit veroorzaakt op Drechthoek I opnieuw vullen;
 • We willen de mogelijkheden aan de Floraweg en de Geestweg verruimen zodat hier meer mogelijkheden zijn dan alleen glastuinbouw;
 • Bedrijventerrein De Lasso wordt gerevitaliseerd. Daarna moet ook hier de leegstand worden opgevuld;
 • Nieuwe bedrijventerreinen worden pas mogelijk gemaakt als de regio ook helpt om de risico’s van de aanleg te dragen. Dit zou nieuw zijn in ons land, maar Kaag en Braassem is niet alleen verantwoordelijk voor de risico’s als we een regionale behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen op ons nemen;
 • PRO Kaag en Braassem vindt niet dat Veenderveld 2 antwoord geeft op de regionale vraag naar nieuwe bedrijventerreinen, de behoefte hiervoor zit vooral op de as Leiden-Katwijk;
 • Ook lokale ondernemers staan (nog) niet te trappelen voor Veenderveld 2;
 • Veenderveld II is een politieke oplossing voor een crisis die D66 in Leiden heeft veroorzaakt;
 • Voor de lokale- en regionale vraag op lange termijn willen we dus eerst kijken of er nog andere mogelijkheden zijn;
 • Verruiming van mogelijkheden op Geestweg en Floraweg zijn nu van veel groter belang voor de bewoners en ondernemers daar. Nieuwe inkomsten, nieuwe bedrijvigheid, herstructurering, werk, wellicht recreatie;
 • Tot slot, een nuance over het fenomeen bedrijventerreinen: Veenderveld I vinden wij geen lelijk bedrijventerrein en bedrijventerreinen zijn goed als het gaat om werkgelegenheid. In onze gemeente zijn weinig banen en het creëren van vervangende werkgelegenheid voor de tuinbouw en agrarische sector zijn van groot belang voor de inkomenspositie van onze inwoners. Het is bewezen dat inwoners van een gemeente met veel werkgelegenheid een goede levensstandaard kennen.