Leimuiden, 9 oktober 2013 – Na lang aandringen van de gemeente Kaag en Braassem komt er een onderzoek naar de geluidhinder veroorzaakt door vliegverkeer van Schiphol, in Leimuiden. Het onderzoek staat gepland voor het najaar van 2014.

De gemeente Kaag en Braassem heeft vooral te maken met geluidhinder van de Kaagbaan. Uit een rapportage over de effecten van de hinderbeperkende maatregelen blijkt, dat de geluidbelasting in Leimuiden door de aangepaste procedures iets is toegenomen. Hierdoor is ook het aantal (ernstig) gehinderden toegenomen. Op basis van deze gegevens heeft de Alderstafel een onderzoek toegezegd. Jan Uit den Boogaard, wethouder milieu: “Ik ben blij met deze toezegging. Samen met de inwoners hebben we hier hard voor geknokt. Reken maar dat we er op toezien dat dit afgesproken onderzoek in de komende periode adequaat wordt uitgevoerd.”

Afspraken

De geluidbeperkende maatregelen van de afgelopen jaren hebben voor de gehele Schipholregio geleid tot een vermindering van het aantal ‘ernstig gehinderden’. Door het optimaal toepassen van ‘geluidpreferente’ banen, is er meer duidelijkheid voor omwonenden. Deze nieuwe systematiek leidt tot een geringe verschuiving van de hinder en in totaal iets minder gehinderden. De afgesproken groei van Schiphol kan doorgaan binnen de eerder vastgestelde milieunormen, mits de afgesproken set van hinderbeperkende maatregelen wordt gecontinueerd.