Onderzoek PROpinie: Hoogbouw

In de samenwerkingsagenda 2018-2022 zijn verschillende thema’s opgenomen met een ruimtelijk karakter. Een van die thema’s is hoogbouw. In de samenwerkingsagenda wordt opgenomen dat we hoogbouw niet uitsluiten, mits passend in de omgeving. Of hoogbouw op een bepaalde locatie passend is, moet in het ruimtelijke voorstel duidelijk worden onderbouwd door een stedenbouwkundige.

Voordat de gemeenteraad hierover gaat praten, wil PRO Kaag en Braassem graag weten hoe hier door de inwoners van Kaag en Braassem over wordt gedacht. Wij stellen het zeer op prijs als je de vragen wilt invullen. Natuurlijk zullen we je ook informeren over de resultaten.

Klik hier voor het onderzoek.