Kaag en Braassem, 25 juni 2013 – PRO Kaag en Braassem houdt 29 juni om 20.00 uur een openbare fractievergadering in het gemeentehuis. De vergadering vanaf heden gehouden in de trouwzaal op de begane grond, naast de raadzaal. Op de agenda staat onder andere de bespreking van de raadsavond van 6 juli.

Tijdens die raadsavond neemt de gemeenteraad onder meer besluiten over de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan De Baan / Sotaweg, het bestemmingsplan Beukenlaan fase III in Leimuiden en de perspectiefnota. De perspectiefnota is het beleidskader voor het opstellen van de begroting. Daarin worden dus de belangrijkste beleidsuitgangspunten vastgesteld voor het jaar 2016.

Aanwezigen zijn van harte welkom om de fractievergadering van PRO bij te wonen.