Kaag en Braassem, 4 april 2014 – PRO Kaag en Braassem (PRO) en CDA zijn bezig een stabiele coalitie te vormen die kan rekenen op breed draagvlak. PRO en CDA constateren dat de partijen veel overeenkomsten vertonen in hun partijprogramma’s. Daarom hebben zij de overige partijen voorgesteld om mee te werken aan het opstellen van een raadsbreed programma. Pas nadat er een akkoord op hoofdlijnen is gesloten, zoeken PRO en CDA de juiste bestuurders erbij. En daarmee de derde en/of vierde coalitiepartner.

‘Gezien de grote uitdagingen die op de gemeente afkomen, is het belangrijk dat er zo’n groot mogelijk draagvlak in de raad is voor de te nemen beslissingen’, legt Floris Schonderwoerd, fractievoorzitter van PRO Kaag en Braassem uit. ‘Deze stap is geheel in lijn met het kortgeleden afgesproken raadsbrede deelakkoord, waarin een andere besturingsfilosofie is afgesproken. Deze houdt in, dat iedere partij de mogelijkheid heeft om voor hen belangrijke elementen uit hun verkiezingsprogramma te realiseren. Volgende week gaan partijen samen schrijven aan het raadsbrede programma.’