Kaag en Braassem, 21 maart 2014 – Onder leiding van PRO, als grootste partij, zijn vandaag SVKB, CDA, D66 en VVD bij elkaar gekomen om het proces rondom de vorming van een nieuwe coalitie te bespreken. De partijen hebben overeenstemming bereikt over het te volgen proces. Zij hebben zich ten doel gesteld te komen tot een stabiele coalitie met stevig draagvlak in de raad. De eerste verkennende gesprekken zijn in de week van 24 maart.

Er is niet gekozen om een informateur aan te stellen, omdat de huidige verhoudingen tussen de partijen goed zijn en er vertrouwen is er samen uit te komen. In de verkennende gesprekken wordt onder andere een inhoudelijke agenda opgesteld, die de basis vormt voor de verdere coalitieonderhandelingen. Meer informatie over het verloop en de verdere stappen volgt na afronding van de verkennende fase. Tussentijds worden geen mededelingen gedaan.