Kaag en Braassem, 6 januari 2014 – Afgelopen weekend was er veel aandacht voor de uitzending van Nieuwsuur over het dreigende tekort aan raadsleden vooral in kleine gemeenten. Mensen hebben de tijd niet voor al die stapels papier en zien de gemeente als iets dat op afstand staat. Het effect hiervan is dat inwoners zich nauwelijks nog betrokken voelen bij het lokale bestuur in een tijd waarin dit lokale bestuur steeds meer taken en bevoegdheden krijgt.

PRO Kaag en Braassem signaleerde dit probleem vorig jaar al en heeft om die reden vernieuwing van de gemeentelijke besluitvormingsprocessen als speerpunt nummer één benoemd. Deze processen kunnen sneller, efficiënter en meer van deze tijd. De inwoners moeten een grotere rol krijgen bij besluitvorming én uitvoering van taken. Dit vraagt een andere houding van de gemeente. Een gemeente die besluiten neemt met partners in de samenleving en faciliteert in plaats van organiseert.

PRO Kaag en Braassem hoopt dat de uitzending van Nieuwsuur de andere partijen ook aan het denken heeft gezet zodat er al voor de verkiezingen afspraken over dit punt kunnen worden gemaakt.