Kaag en Braassem, 7 mei 2015 – PRO Kaag en Braassem houdt maandag 11 mei een openbare fractievergadering in het gemeentehuis in Roelofarendsveen. Op de agenda staat onder andere een van de belangrijkste documenten van het jaar: het perspectiefmemo. In het perspectiefmemo wordt het beleid voor het komende jaar uitgestippeld. Daarin kunnen partijen dus aangeven op welke beleidsterreinen zij zich willen focussen of wat er moet veranderen in de gemeente.

Natuurlijk komt ‘beleid’ niet uit de lucht vallen en organiseert de gemeente al veel taken die gewoon goed gaan, maar sommige zaken kunnen beter. Of concreter. Of ze zijn nieuw. In de fractievergadering van aanstaande maandag buigt PRO zich over de vraag waar we de accenten in het komende jaar willen leggen en hoe we doelen scherper kunnen maken. Jij kunt meepraten in opmaat naar de totstandkoming van het perspectiefmemo. Aan PRO én aan jou de vraag waar aanscherping nodig is (ons ‘wensenlijstje’ als het ware).

De vergadering begint om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis voor een gezamenlijke aftrap met alle partijen. Om 20.00 uur vergadert PRO vervolgens met de eigen partij verder in de kantine van het gemeentehuis op de tweede verdieping.

De inbreng van PRO, als grootste partij in de gemeenteraad, op het perspectiefmemo gaat belangrijk zijn voor het beleid van de gemeente. Het perspectiefmemo vormt namelijk de opmaat naar de begroting 2016 waarin het beleid uit het perspectiefmemo een financiële doorvertaling heeft gekregen.

Raadsvergadering
Naast het perspectiefmemo, staan ook de gemeenteraadsvergadering en het politiek forum van 18 mei nog op de agenda van het fractieoverleg. Daarin praten we onder meer over de jaarstukken, de precariobelasting, het beleidsplan Rijnstreek Werkt en het onderhoud en de aanpassing van het straatwerk op de gemeentewerf.

  • De agenda voor de fractievergadering ziet er dan als volgt uit:
    19.30 uur: Gezamenlijke aftrap met alle partijen in de raadzaal
    20.00 uur: Fractieoverleg PRO Kaag en Braassem over perspectiefmemo (kantine gemeentehuis)
    22.00 uur: Voorbereiding raadsvergadering en politiek forum 18 mei
    22.30 uur: Sluiting

Praat jij mee? Maandag 11 mei, 19.30 uur op het gemeentehuis!
Wil je politieke updates ontvangen? Meld je dan aan op de gemeentelijke nieuwsbrief.