Nieuwe Wetering, 6 juli 2015 – PRO vraagt het college van burgemeester en wethouders in de raadsvergadering van 6 juli om aan te dringen op ondergrondse bekabeling van de 380 kV-leiding bij Nieuwe Wetering. In een recent rapport heeft de beheerder van het elektriciteitsnetwerk Tennet aangegeven dat het wellicht mogelijk is om de 380 kV-leiding voor meer dan 20 kilometer ondergronds aan te leggen.

In een reactie op het rapport zegt minister Kamp dat hij wil kijken of ondergrondse bekabeling bij ruimtelijke knelpunten mogelijk is. Daar is meer onderzoek voor nodig dan het huidige rapport van Tennet, maar uitgesloten is het dus niet. In de reactie van de minister wordt echter niet meer gesproken over Nieuwe Wetering.

PRO is van mening dat de 380 kV-leiding ook bij Nieuwe Wetering een ruimtelijk knelpunt passeert waar ondergrondse bekabeling een oplossing zou zijn. Dit is ook door het ministerie erkend. Immers, eerst zou Nieuwe Wetering ondergronds worden aangelegd totdat duidelijk werd dat er ook bij Schiphol een knelpunt was en daarmee het maximum van 20 kilometer was bereikt.

PRO is van mening dat alles moet worden aangegrepen om een eventuele ondergrondse aanleg bij Nieuwe Wetering te bewerkstelligen en vraag het college om zich daarom niet zomaar neer te leggen bij de reactie van minister Kamp.