Kaag en Braassem, 26 oktober 2015 – PRO feliciteert burgemeester Van der Velde-Menting nadat zij gisteravond is voorgedragen voor herbenoeming als burgemeester van de gemeente Kaag en Braassem.

Op 31 maart 2016 verstrijkt de ambtstermijn van zes jaar van de burgemeester. Een commissie van raadsleden uit de gemeenteraad van Kaag en Braassem heeft zich daarom gebogen over de vraag of de burgemeester in aanmerking komt voor herbenoeming nadat de burgemeester had aangegeven haar ambtstermijn te willen verlengen.

De commissie heeft het verslag van bevindingen en een raadsvoorstel met de conceptaanbeveling aangeboden aan de gemeenteraad. In een besloten raadsvergadering is dit, in aanwezigheid van de burgemeester, besproken. Deze aanbeveling gaat nu via de Commissaris van de Koning van provincie Zuid-Holland, naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties die uiteindelijk overgaat tot herbenoeming per 1 april 2016.