Kaag en Braassem, 28 december 2015 –  PRO Kaag en Braassem vreest voor een grote toename van het sluipverkeer vanuit en naar Alphen aan de Rijn, tijdens de vervanging van de Drechtbrug in 2016. Om de veiligheid en de doorstroming te waarborgen heeft PRO onlangs  een motie ingediend, om Rijnsaterwoude en Leimuiden in de spitsuren af te sluiten voor niet-bestemmingsverkeer. Na overleg met alle fracties en met de wethouder is besloten de motie aan te houden.

Er wordt nu gekeken naar de beste oplossing voor dit dreigende probleem en de bijbehorende kosten. De wethouder heeft toegezegd in samenwerking met ons tot concrete voorstellen te komen, om het gevaar en de overlast voor alle inwoners zoveel mogelijk te voorkomen. PRO blijft strijden voor de beste oplossing.