De teleurstelling was groot in Woubrugge toen bleek dat hun IKC nog niet op de prioriteitenlijst van de raad stond. PRO gaf al aan dat het IKC Woubrugge er wat ons betreft zeker komt, maar dat er nu direct nog geen budget voor is. Om iedereen verder te verzekeren van de komst van het IKC, stelde PRO voor om nu al geld te reserveren voor het IKC in Woubrugge. Zie het als een soort sparen. 

Budget komt vrij door af te zien van het afboeken van het Connexxionterrein. Als blijkt dat het afboeken van het terrein toch nodig is, wil PRO dat dit gebeurt bij een eventueel overschot bij de jaarrekening deze lente. Verder wil PRO dat een gedeelte van het jaarlijkse begrotingsoverschot apart gezet wordt voor het IKC Woubrugge.

Steun

Dit alles is vanavond gevat in een raadsbreed amendement , waarbij we dus gaan sparen voor de IKC Woubrugge, waarmee PRO wil voorkomen dat ruimte in de begroting gespendeerd wordt aan projecten die lager op de prioriteitenlijst staan. Ruud van der Star, fractievoorzitter: “Wij vinden de komst van een IKC in Woubrugge heel belangrijk. Door samen te besluiten dat het IKC voorrang krijgt op andere projecten en hiervoor nu al geld te reserveren, komt de realisatie van het IKC weer een stap dichterbij.”

Eerder gaf PRO al aan, naast de lijst die nu moet worden vastgesteld, steun te geven aan  het vrijmaken van planontwikkelingskosten van de pannen rondom het Sportpad en het vrijmaken van geld voor de herinrichting van het winkelhart Noord- en Zuidplein.

De keuzes van PRO worden breed gedragen in de raad. “We zijn blij met de steun van de andere partijen. Door samen te werken kunnen we heel veel moois bereiken.”