Het staat al jaren torenhoog op de ambitielijst van PRO: de realisatie van IKC’s (Integrale Kindcentra) in Kaag en Braassem. De ontwikkelingen in Leimuiden zijn voor ons dan ook een droom die uitkomt. PRO zet zich in voor een voorspoedig proces met voldoende budget voor een prachtig pand en veilige infrastructuur.

De realisatie van een IKC is een omvangrijk en complex proces. PRO heeft alle vertrouwen in de manier waarop het college hier uitvoering aan geeft. Wij zijn blij te zien dat het college in gesprek is met de omgeving en met alle betrokkenen kijkt naar de meest veilige oplossing. Ook de toezegging van de wethouder dat het uiteindelijke ontwerp vooraf wordt gedeeld met en uitgelegd aan vertegenwoordigers van de raad, stemt ons heel positief.

Samen werken aan een sterk aanbod

Tijdens verschillende bijeenkomsten en gesprekken maakten we al kennis met de tomeloze energie die de betrokken partijen stoppen in het slagen van dit project. Er is een mooie samenwerking ontstaan tussen de scholen en het kinderdagverblijf. Zij leveren alle ingrediënten die nodig zijn om samen een sterk aanbod te realiseren. Dat gebeurt straks in een BENG-gebouw: een duurzaam pand dat voldoet aan alle eisen van deze tijd. Er is al hard gewerkt aan plannen voor een veilige infrastructuur. Komende tijd buigen experts zich daar verder over; PRO heeft alle vertrouwen in hun deskundigheid en de keuzes die daar uit voortkomen.

PRO is vóór

Alles wijst erop dat het ideaal van PRO binnenkort werkelijkheid wordt: de tijdige realisatie van een prachtig IKC in Leimuiden, op alle manieren veilig bereikbaar voor alle kinderen. Het is dan ook geen verrassing dat PRO met volle overtuiging vóór het raadsvoorstel stemt voor BENG, een veilige infrastructuur en een voorspoedig verloop van het proces.

 

Redactie: tekst van de koning