Kaag en Braassem, 25 februari 2018 – Tijdens de afgelopen begrotingsbehandeling heeft PRO Kaag en Braassem aandacht geschonken aan de wens om de initiatievenmarkt door te ontwikkelen. Ook is er in een breed ondersteunde motie opgeroepen om met een voorstel te komen met mogelijkheden om de lokale democratie te verfrissen. Dit voorstel is één van de doorontwikkelingen die PRO Kaag en Braassem voorstaat.

Initiatievenfonds voor betrokken inwoners

Vergroten van de kennis en betrokkenheid van inwoners bij de lokale democratie is een speerpunt van PRO Kaag en Braassem. In de afgelopen periode hebben we verschillende initiatieven genomen om daar handen en voeten aan te geven.

Groot succes

De initiatievenmarkt werd een groot succes. 25 initiatieven kwamen binnen. Het bewijs dat er veel kracht, energie, betrokkenheid en creativiteit aanwezig is in onze dorpen en dat mensen bereid zijn hier uitvoering aan te geven. Dit succes moeten we vasthouden en verder stimuleren. Geen eenmalige ‘pot met honing’, maar blijvend aandacht aan schenken. Dit succes moet dan ook een structureel vervolg krijgen en de initiatieven moeten nog meer ‘van de inwoners’ worden. Bij de initiatievenmarkt heeft, na advies van een jury, de gemeenteraad de beoordeling van de initiatieven gedaan. Ook dit moeten we aan de inwoners zelf durven overlaten.

Doel van het initiatievenfonds

Het fonds heeft als doel om klaar te staan voor elke initiatiefnemer uit Kaag en Braassem die de straat, het dorp, de wijk of de gemeente een stuk leuker, duurzamer, zorgzamer, sportiever, socialer of beter wil maken. Het fonds doet dit door geld en adviezen te verstrekken, zonder het initiatief over te nemen.

Lees hier meer:

Initiatievenfonds voor betrokken inwoners

Of download hier.