Eigenaars van gemeentelijke monumenten lieten onlangs weten veel belemmeringen te ervaren door het monumentenbeleid. Strenge regels zorgen ervoor dat nodige aanpassingen aan de woning moeilijk of onbetaalbaar zijn. Gevolg: vervallen monumenten en woningen. PRO wil voorkomen dat gemeentelijke monumenten verloederen, maar ook beter luisteren naar eigenaars. Daarom nodigden we twee van hen uit voor een gesprek.

Veel eigenaars van gemeentelijke monumenten drongen kortgeleden aan op het schrappen van de gemeentelijke monumentenlijst. Tegelijkertijd bestaat er onder inwoners de angst dat kenmerkende panden uit de dorpen zullen verdwijnen. Hoe zorgen we voor een beleid dat gezichtsbepalende panden beschermt, zonder de eigenaars teveel te belemmeren? We vroegen het twee eigenaars en bewoners van een gemeentelijk monument.

Rode strepen

“Als we willen verbouwen, zijn we verplicht een tekening in te leveren. Die krijgen we dan vaak terug met rode strepen, maar zonder advies over hoe we het dan wel moeten aanpakken,” aldus de bewoners. De regels zijn streng en de kosten om daaraan te voldoen hoog. Ook onze gasten ervaren dat als belemmerende factor. Maar voorstanders van het schrappen van de lijst met gemeentelijke monumenten zijn ze zeker niet. “Als zo’n pand eenmaal weg is, krijg je het nooit meer terug.” Toch vinden ook zij dat er iets moet veranderen.

Aan de keukentafel

De twee eigenaars pleiten voor een ondersteunend beleid, met advies aan huis. “Als je samen een uur aan de keukentafel zit, weet je waar je aan toe bent. We hebben behoefte aan iemand met kennis over monumentale panden, die met afstand naar het project kijkt. Dan krijg je advies waarvan je soms denkt: ‘dat zou niet onze eerste keuze zijn’. Maar vaak blijkt dat dan toch het beste te zijn voor het pand en het aangezicht van het dorp. Soms kost het extra moeite, maar het dwingt je wel creatief na te denken. Daardoor kom je tot oplossingen die verrassend uitpakken.”

Voorstel voor nieuw beleid

PRO Kaag en Braassem ziet dat bewoners van gemeentelijke monumenten worstelen met de stringente regels van het huidige beleid. Daarom hebben PRO en de VVD dit onderwerp op de agenda gekregen. Het vormt een eerste aanzet voor het aanpassen van het beleid. Het voorstel wordt op maandag 13 januari besproken in een visie- en adviesavond van de gemeente. In de raad van 27 januari wordt erover besloten.

 

Tekst: tekst van de koning