Elk jaar in juni bespreekt de raad van Kaag en Braassem de richtnota: wat willen we in het komende jaar bereiken? Dit jaar is dat een extra lastige opgave, gezien de coronacrisis. De hamvraag: gaan we voor een sluitende begroting, wat betekent dat we projecten moeten schrappen? Of blijven we investeren in de toekomst en zetten we de projecten waar we aan begonnen zijn door?

IKC en zwembad

Iedereen wordt geraakt door corona. Ondernemers worstelen om hun hoofd boven water te houden, banen staan op de tocht, mensen lijden onder uitgestelde zorg en er is veel persoonlijk leed. De crisis betekent voor de gemeente onder andere dat uitgaven zullen stijgen en inkomsten zullen dalen. Een begrotingstekort lijkt onvermijdelijk. Een aantal partijen wil dat koste wat kost vermijden, en pleit ervoor om projecten te schrappen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een IKC op de lange baan geschoven zou worden, of het zwembad. Wat PRO Kaag en Braassem betreft gebeurt is het veel te vroeg om die beslissing te maken. Wij willen de ambities die we met elkaar afgesproken hebben, gewoon waargemaakt worden. Hieronder leggen we uit waarom.

Nu denken aan de toekomst

PRO vindt dat het juist nu belangrijk is om aan de toekomst te denken. En dus moeten we investeringen voor de lange termijn blijven doen. Als je nu zou beslissen om niet verder te gaan met De Tweesprong, dan hebben we over een aantal jaar mogelijk geen zwembad meer. En als je de geplande IKC’s en een bedrijventerrein schrapt, kom je in de toekomst ook in de problemen. Om bij het voorbeeld van het zwembad te blijven: nu ‘ja’ zeggen tegen het zwembad, betekent dat er over een jaar of 6 à 7 gestart kan worden met de bouw. Dat is een lange periode waarin op economisch gebied veel kan gebeuren. Nu al kiezen voor het schrappen van grote projecten heeft enorme gevolgen voor een groeiende waterrijke gemeente. We hebben de faciliteiten nodig.

Gemeenschap draaiende houden

Bij PRO zien we dat hoe harder de crisis ons raakt, hoe harder onze inwoners en ondernemers werken om onze gemeenschap draaiende te houden. Wij kunnen en willen dan niet bij de eerste tegenslag ambities on hold zetten. We realiseren ons dat het niet eenvoudig is. Maar wij hebben gezien dat we de afgelopen jaren toch steeds geld over hebben weten te houden of er zijn toch ineens positieve ontwikkelingen waardoor er meer geld binnenkomt. Dat het een lastige opgave wordt, is voor ons geen reden om meteen doemscenario’s te volgen, angst te zaaien en projecten die nodig zijn voor een mooie toekomst van Kaag en Braassem stop te zetten zonder alternatief. Dit is wat ons betreft niet het moment om te beslissen om zulke belangrijke projecten te schrappen.

En het tekort op de begroting dan?

Afgelopen jaren werd steeds geroepen dat er een tekort op de begroting zou zijn. Elk jaar bleek dat mee te vallen. Sterker nog; Kaag en Braassem heeft afgelopen jaren een overschot gehad op de begroting. Daarnaast heeft het Rijk toegezegd gemeenten te compenseren. Die cijfers zijn nog niet verwerkt in de begroting.

 

redactie: tekst van de koning