Donderdag 28 november kwamen inwoners in actie tegen het sluipverkeer dat via de Herenweg door Rijnsaterwoude rijdt. Namens PRO Kaag en Braassem nam Sandra de Wagenaar een kijkje bij de actie en sprak zij met de initiatiefnemers. Naar aanleiding hiervan heeft zij namens PRO nog dezelfde dag schriftelijke vragen over de situatie ingediend.

Sluipverkeer

De actievoerders vragen aandacht voor het sluipverkeer door Rijnsaterwoude en voor het feit dat dat sluipverkeer door de herinrichting voorrang heeft op inwoners uit Rijnsaterwoude. Ook het rijgedrag van de automobilisten is een punt van grote zorg, zeker aangezien er veel kinderen op weg naar school fietsen.

Schriftelijke vragen

De actievoerders geven aan dat de huidige situatie wat hen betreft niet meer houdbaar is en uiten onvrede over het bewandelde participatietraject. Naar aanleiding daarvan stelt PRO het college van burgemeester en wethouders de volgende vragen:

  • In hoeverre en op welke punten wijkt de huidige inrichting van de Herenweg af van het ontwerp?
  • Wat is de omvang van het sluipverkeer?
  • Wat zeggen snelheidsmetingen?
  • Wat zeggen verkeersdeskundigen over de weg alsmede het sluipverkeer?
  • Op welke wijze zou het anders afstemmen van de verkeerslichten bij kunnen dragen aan de vermindering van sluipverkeer?
  • Welke andere maatregelen kunnen er nog genomen worden? Zo ja, wat levert het op?

 

Tekst: tekst van de koning