Roelofarendsveen, 7 januari 2016 – Wethouder Harry van Schooten (SVKB) heeft vandaag laten weten zijn functie te willen neerleggen. Per 15 februari dient hij zijn ontslag in bij de gemeenteraad. PRO vindt het jammer dat Van Schooten zijn termijn van vier jaar niet afmaakt, maar respecteert zijn besluit. De fractie van PRO wenst hem veel geluk in de toekomst.

Als toelichting laat Van Schooten weten dat de portefeuille ruimtelijke ordening, openbare ruimte en verkeer het afgelopen jaar veel in beeld is geweest. “Het was niet gemakkelijk om de verschillende belangen te combineren. Ik heb het afgelopen jaar dan ook ervaren als een zeer intensief jaar dat veel energie van mij heeft gevraagd. Ik heb een kleine twee jaar mijn taken mogen verrichten. Gewijzigde persoonlijke omstandigheden hebben nu geleid tot een andere belangenafweging en heb ik ervoor gekozen mijn werkzaamheden te beëindigen.”

De formateur van PRO, die aan de basis stond voor het huidige raadsbrede akkoord, gaat binnenkort in gesprek met alle fractievoorzitters om te kijken welke nadere stappen nu gezet moeten worden.