De ondernemersverenigingen zijn er heel duidelijk over: Kaag en Braassem heeft meer bedrijventerreinen nodig, en snel. PRO heeft lokale ondernemers vanaf het begin gesteund en doet dat nu ook.

Wat wil PRO?

Wij willen een bloeiend bedrijfsleven. En daarvoor is meer ruimte nodig, zo blijkt uit het STEC-onderzoek waaraan de ondernemersverenigingen OVA Kaag en Braassem en OVKB-Oost meewerkten. Onder andere in Hoogmade en Leimuiden maken ondernemers zich sterk voor de ontwikkeling van meer bedrijventerreinen. PRO wil daarbij helpen. Daarom verzoeken we het college om voorstellen voor het uitwerken van Drechthoek II. Én om voorstellen voor andere geschikte locaties in Kaag en Braassem West, want de ontwikkeling van Drechthoek II is niet genoeg.

Waarom wil PRO meer bedrijventerreinen?

Wij willen ondernemers in Kaag en Braassem houden. Dan is het belangrijk om startende ondernemers de kans te geven zich hier te vestigen, en andere ondernemers de kans te geven om te groeien. En kansen voor ondernemers, zijn ook kansen voor onze inwoners. Want een bloeiend bedrijfsleven betekent meer werkgelegenheid en een impuls voor de lokale economie.

Hoe wil PRO dat dit gerealiseerd wordt?

Allereerst: snel. De nood is hoog. Verder denken wij dat er kansen zijn voor participeren vanuit de gemeente. Met andere woorden: de gemeente investeert in de ontwikkeling van terreinen, en krijgt dan ook een deel van de winst. Zo zijn ondernemers sneller geholpen, voorkomen we dat bedrijven naar buurgemeenten verhuizen en kan de ontwikkeling van bedrijventerreinen de gemeenschap zelfs financieel voordeel opleveren.

Wat is daar eigenlijk over afgesproken binnen de gemeente?

In de Samenwerkingsagenda, vastgesteld door alle partijen, staat dat we zo spoedig mogelijk voorbereidingen treffen voor de realisatie van nieuwe bedrijventerreinen of uitbreiding van bestaande terreinen als de behoefte groter is dan het aanbod.

Dus, waar wachten we nog op? Wat ons betreft is het tijd voor actie!

 

Tekst: tekst van de koning