De vraag naar woningen is enorm in Kaag en Braassem. Wie een huis wil kopen in onze gemeente, moet geduld of een dikke portemonnee hebben. Hoogbouw zou de druk op de woningmarkt kunnen verlichten. Maar hoe denken onze inwoners daarover? PRO Kaag en Braassem schreef een enquête uit.

We beginnen met een disclaimer: de uitslag is niet representatief en zullen we ook niet als zodanig gebruiken. 109 respondenten vulden de enquête in. Dat geeft ons wel een interessante richting die we als input kunnen gebruiken bij het debat dat over hoogbouw plaatsvindt, in januari 2020.

Conclusies

Uit de uitkomsten van de enquête trekken we onderstaande conclusies:

  • Iets meer dan de helft van de ondervraagden (57 personen; 52%) is van mening dat er bij 3 en 4 lagen sprake is van hoogbouw en 52 personen (47%) delen de definitie uit de Samenwerkingsagenda dat er vanaf 5 lagen (circa 19 meter) sprake is van hoogbouw.
  • Ruim de helft van de ondervraagden (62 personen; 57%) vindt hoogbouw (vanaf 5 lagen; circa 19 meter) niet passend in Kaag en Braassem. Hier tegenover staan 47 personen (43%) die daar wel positief tegenover staan.
  • Iets minder dan de helft van de ondervraagden (52 personen; 48%) is van mening dat gebouwen niet hoger mogen zijn dan 3 en 4 lagen (respectievelijk circa 10 en 13 meter). Iets meer dan de helft (47 personen; 52%) geeft aan hoogbouw van 5, 6 en zelfs 7 lagen (respectievelijk circa 16, 19 en 22 meter) passend te vinden. Deze conclusie lijkt strijdig met conclusies 1 en 2. Hier is de verhouding namelijk omgekeerd.
  • Meer dan de helft van het aantal ondervraagden zegt hoogbouw niet passend te vinden in de dorpen Hoogmade, Rijpwetering, Rijnsaterwoude, Nieuwe Wetering, Bilderdam, Kaag en Oud-Ade. Voor de laatste drie genoemde dorpen loopt dit zelfs op tot bijna driekwart.
  • Meer dan de helft van de ondervraagden (60 personen; 60%) geeft aan dit onderscheid te willen maken waarvan ruim de helft de voorkeur uitspreekt voor het centrum nabij voorzieningen.
  • De grote vraag naar woningen heeft niet of nauwelijks invloed op de mening van de ondervraagden over hoogbouw in Kaag en Braassem.

Hoogbouw in de Samenwerkingsagenda 2018-2020

Hoogbouw is een van de thema’s in de Samenwerkingsagenda 2018-2022. Er staat dat we hoogbouw niet uitsluiten, mits passend in de omgeving. Of hoogbouw op een bepaalde locatie passend is, moet in het ruimtelijke voorstel duidelijk worden onderbouwd door een stedenbouwkundige. Hoogbouw wordt in de samenwerkingsagenda gedefinieerd als vijf verdiepingen en hoger.

Over PROpinie

PRO heeft PROpinie in het leven geroepen omdat wij het belangrijk vinden om de stem van inwoners zo veel mogelijk mee te nemen in de debatten die we voeren en de keuzes die we maken. Wil jij ook je stem laten horen, geef je dan op voor het PROpinie panel. Als je je mening of kennis over specifieke onderwerpen wilt delen, kun je ook altijd contact met ons opnemen via info@prokaagenbraassem.nl.

 

tekst: tekst van de koning