PROpinie onderzoek MRSV Drechtzone

5. Drechtzone

Tekst in huidige MRSV
De Drecht is een langgerekt bebouwingslint met een hoge potentiële natuurwaarde. De bovenlandjes zijn te ontwikkelen tot multifunctionele natuurgebiedjes, waar zowel ruimte is voor dagrecreatie als voor flora en fauna. Bij (voormalige) boerderijen en woningen kunnen natuur- en landschapselementen zoals fruitboomgaarden worden aangelegd. De agrarische bedrijven (zowel akkerbouw als veeteelt) onderlangs de dijk profiteren incidenteel ook van de recreatie door boerenlandwinkels, het aanbieden van consumpties en  overnachtingsmogelijkheden.

klik hier of op plaatje voor groetere weergave

Voorgestelde variant: de Drechtzone is een unieke recreatieplek voor iedereen 

De Drecht is een gebied met natuurwaarde waar burgerwoningen worden afgewisseld met agrarische bedrijven. Het gebied bevat recreatieve routes voor fietsers, wandelaars en watersporters.
De recreatieve routes verdienen het om gezien en beleefd te worden. Om iedereen de natuurwaarde van de Drechtzone te laten ervaren, merken we de Drechtzone aan als geschikt gebied voor intensief recreatiegebruik.
De bovenlandjes zijn multifunctionele natuurgebiedjes, waar zowel dag- als verblijfsrecreatie mogelijk wordt. Een verblijfsaccommodatie met meer dan 20 bedden behoort tot de mogelijkheden. De agrarische bedrijven onderlangs de dijk kunnen zich verdergaand ontplooien voor verblijfsrecreatie en publiek aantrekkende evenementen. Dit kan ontstaan naast het aanbieden van B&B’s en kampeermogelijkheden.

Opmerkingen bij voorgestelde variant:

  • Variant wijkt af van huidige MRSV.
  • De Drechtzone wordt aangeduid als intensieve recreatiezone.

Variant 2: de Drechtzone is geschikt voor beperkte recreatie met natuur

Het gebied langs de Drecht bevat recreatieve routes voor fietsers, wandelaars en watersporters, en heeft een hoge natuurwaarde. Er is beperkt ruimte voor recreatie met aandacht voor behouden van de flora en fauna. De bovenlandjes kunnen ontwikkeld worden als extensieve locaties waar natuurbehoud voorop staat. De agrarische bedrijven (zowel akkerbouw als veeteelt) liggen onderlangs de dijk in de droogmakerijen. De bedrijven zijn in hoofdzaak agrarisch en desgewenst zijn er voor hen mogelijkheden voor recreatie als nevenactiviteit, door het aanbieden van B&B’s, kampeermogelijkheden en streekproducten in een boerenlandwinkel.
Deze variant is in lijn van huidige MRSV, waarin de Drechtzone is aangeduid als extensieve recreatiezone.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ga naar Einde