PROpinie onderzoek MRSV einde

Bedankt voor het delen van jouw mening over deze 5 belangrijke onderwerpen waarover gediscussieerd gaat worden en uiteindelijk keuzes gemaakt gaan worden in de raad. Wij zullen de resultaten bespreken in onze fractie vergaderingen en meenemen in de afweging voor ons besluit.

Route besluitvorming en planning:

  • 5 september Beeldvorming (BOB-op maat – een richtinggevende discussie per bespreekpunt) op basis van de keuzes en varianten uit de notitie. Na deze avond zal, ter voorbereiding op de daaropvolgende oordeelsvormende avond (25 september), een raadsvoorstel worden geschreven;
  • 18 september openbare fractie vergadering PRO Kaag en Braassem vanaf 19:30 uur over de resultaten van PROpinie en ons standpunt voor de oordeelsvorming van 25 september;
  • 25 september Oordeelsvormende avond over de besproken keuzes en varianten, op basis van het (dan) voorliggende raadsvoorstel
  • 2 oktober openbare fractie vergadering PRO Kaag en Braassem vanaf 19:30 uur over de besluitvorming van 9 oktober;
  • 9 oktober Besluitvorming. Vaststelling van de variant per bespreekpunt. Planning besluitvorming op 9 oktober is conform het raadsbesluit van 3 juli jl. Na het raadsbesluit zal de tekst worden opgenomen in de update van de MRSV.

Wellicht tot ziens bij één van onze fractie vergaderingen en/ of bij de raadsavonden in het gemeentehuis.