PROpinie onderzoek MRSV Ruimtelijke kwaliteit voorop

3. Ruimtelijke kwaliteit staat voorop

klik hier of op plaatje voor grotere weergave

Tekst in huidige MRSV
Zonder sturing op een goede ruimtelijke ordening kunnen kwetsbare gebieden verloren gaan. De ruimtelijke hoofdstructuur is een goede kapstok voor het stimuleren van ontwikkelingen, economisch en recreatief, en biedt ook houvast voor het blijvend beschermen van onze waardevolle landschappen.

Voorgestelde variant: Duurzaamheid en recreatieve ambities kunnen conflicteren met behoud van open landschap

Er komen ruimtelijke opgaven op ons af die een aanzienlijke ruimteclaim gaan leggen op het landschap. Onze regionale en gemeentelijke ambities op het gebied van duurzaamheid maken dat we niet ontkomen om energiebronnen zoals windmolens en zonnevelden in ons polderlandschap te realiseren.
Daarnaast vraagt de ontwikkeling tot een recreatieve gemeente om (verblijfs)voorzieningen om de bezoeker de natuur en het landschap te laten beleven. Economische spin-off kunnen we bereiken door verblijfsrecreatie en horeca toe te staan op plekken waar de recreant zich graag begeeft.
Deze ruimtelijke opgaven conflicteren soms met het behoud van het open landschap. Er dient een afweging te komen waar welke ontwikkeling mogelijk is, waarbij we streven naar creativiteit en multifunctioneel ruimtegebruik.

Opmerkingen bij voorgestelde variant:

  • De gemeente heeft de ambitie gesteld om een klimaat neutrale gemeente te zijn in 2040. De Duurzaamheidsagenda 2016-2020 geeft een richtlijn en concrete doelen. De energiedoelstellingen zijn vertaald in het Energieakkoord Holland Rijnland 2017-2025.
  • De gemeente heeft de ambitie om een recreatieve gemeente te zijn. Hiervoor de recreatieve sector te versterken en vergroten van het aantal bedden naar 300 bedden in 2025 (Programmabegroting en DIN 2017, thema 3).
  • Variant wijkt af van huidige MRSV.
  • Variant is in lijn met recreatieve ambities en duurzaamheidsopgaven.

Variant 2: Ruimtelijke kwaliteit staat voorop

De gemeente heeft ambities op het gebied van economische ontwikkelingen, duurzaamheid en recreatie. Maar deze ambities mogen niet ten koste gaan van de ruimtelijke kwaliteit. Zonder sturing op een goede ruimtelijke ordening kunnen kwetsbare gebieden verloren gaan. Sturing op ruimtelijke kwaliteit vertaalt zich in het bundelen van ontwikkelingen, economisch, duurzaam en recreatief, langs de ruimtelijke hoofdstructuur (o.a. hoofdverkeersaders en intensieve recreatieve routes), ook als dat resulteert in het niet behalen van de ambities op het gebied van duurzaamheid en economie. Primaire ambitie is het beschermen van de kwetsbare, karakteristieke gebieden en het open landschap binnen de gemeente.

Deze variant is een lichte aanscherping van de huidige tekst in de MRSV.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ga naar onderzoek Natuur ontwikkel locaties