PROpinie onderzoek MRSV Percentage sociale huur- en koopwoningen

2. Percentage sociale huur- en koopwoningen

Tekst in huidige MRSV
De beschikbaarheid van goedkope koop- en sociale huurwoningen moet worden vergroot. Bij nieuwbouwprojecten geldt een norm van minimaal 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale woningbouw, afhankelijk van de omvang en het type van het project en de locatie.

Voorgestelde variant: 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociaal bouwen, vertalen in 25{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale huur en 5{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale koop

De druk op de sociale woningmarkt neemt nog steeds toe. Senioren blijven langer in hun zelfstandige woning door ontwikkelingen als extramuralisering van de zorg. Er is een toenemend aantal spoedzoekers (o.a. statushouders). De Woningmarktanalyse en de Woonagenda bevestigen de ontwikkelingen en maken ook helder dat door deze ontwikkelingen de doorstroming binnen de woningvoorraad stagneert. Daarvoor moeten er extra sociale huurwoningen gebouwd worden.

Daarnaast leidt het Rijksbeleid inzake passend toewijzen ertoe dat een groeiend aantal inwoners door het inkomen niet meer in aanmerking komt voor een sociale huurwoning. Dit vraagt het toevoegen van sociale koopwoningen en het toevoegen van vrije sector huurwoningen met een huur die net boven de huursubsidiegrens ligt.
Op basis van de Woningmarktanalyse en de Woonagenda wordt ingezet op het percentage van 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} te bouwen sociale woningen, te verdelen in 25 {c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale huur en 5 {c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale koop.

Opmerkingen bij voorgestelde variant:

  • Voorstel is in lijn met de Woningmarktanalyse en de Woonagenda.
  • De woningcorporaties steunen deze variant.

Variant 2: 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociaal bouwen, vertalen in 20{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale huur en 10{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale koop

In nieuwe woningbouwprojecten wordt 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale woningbouw geprogrammeerd. De verhouding in het programma wordt vastgesteld op 20{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale huur en 10{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociale koop.
De keuze om sociale koop te bepalen op 10{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} is een instrument om de doorstroming van scheefwoners te bevorderen, waardoor extra sociale huurwoningen kunnen vrijkomen voor de primaire doelgroep. Aanvullende maatregelen als lokaal maatwerk om hen die een sociale huurwoning achterlaten voorrang te geven eventueel gecombineerd met een regeling waarbij sociale koopwoningen voor de sociale woningvoorraad behouden blijven (anti-speculatiebeding) zijn daarbij nodig.

Deze variant wijkt af van de percentages die zijn opgenomen in de Woonagenda, en de voorkeurspercentages van de Woningcorporaties.

Variant 3: 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociaal conform huidige werkwijze 

We houden vast aan de huidige werkwijze en stellen per nieuwbouwontwikkeling een percentage van 30{c258d5c61c03cc2cf4c8b79c2e7a602795b9ae44bc65b2c5ad60909f02c2a394} sociaal. Zonder daarbij een verdeling in het percentage sociale koop en sociale huur te
bepalen.

Opmerking bij deze variant:

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ga naar onderzoek Ruimtelijke kwaliteit staat voorop