PROpinie onderzoek MRSV Veenderveld 2

1. Inzet Veenderveld 2

Tekst in huidige MRSV:
Afhankelijk van de behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen starten we op termijn ook met de ontwikkeling van Veenderveld 2; doel is om meer werkgelegenheid binnen de gemeentegrenzen te krijgen. We streven daarom naar arbeidsintensieve bedrijventerreinen.

klik hier of op plaatje voor grotere weergave

Voorgestelde variant: Klimaatdoelstelling en economie bij elkaar brengen

De gemeente Kaag en Braassem wil haar bestaande ondernemers graag ruimte bieden voor uitbreiding, en nieuwe ondernemers om zich in de gemeente te vestigen. Dit is niet alleen goed voor het economisch klimaat, maar ook voor de werkgelegenheid (zeker nabij de groeiende wijk Braassemmerland). Daarnaast heeft de gemeente de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn.

Met deze variant kiezen we voor zowel duurzaamheid als het economisch belang door het creëren van ruimte voor bedrijven. We gaan onderzoeken hoe duurzaamheid, innovatie en groen hier samengebracht kan worden. Zo kan Veenderveld 2 een goed bereikbaar (A4) en duurzaam bedrijventerrein worden, ingepast in de omgeving.

Opmerkingen bij voorgestelde variant:

  • Veenderveld 2 ontwikkelen als bedrijventerrein is in lijn met de huidige MRSV.
  • Het draagt bij aan een regionale behoefte aan bedrijventerreinen met ruime kavels.
  • Naast het opwekken van de energie voor de bedrijven zou deze energie ook gebruikt kunnen
    worden voor Veenderveld 1 en (een deel van) Braassemmerland.

Variant 2: Keuze voor economisch belang

Het creëren van meer ruimte voor bedrijventerreinen is van belang voor ondernemers met uitbreidingswensen, startende ondernemers en inwoners/werkzoekenden. Ook regionaal is behoefte aangetoond voor bedrijvenlocaties met grote kavels, zwaardere milieucategorieën en een directe aansluiting op rijkswegen.

Realisatie van Veenderveld 2 als bedrijventerrein is een bijdrage aan de versterking van het ondernemersklimaat en de werkgelegenheid binnen Kaag en Braassem en de economische kracht van de regio. Daar waar mogelijk zullen duurzaamheidsmaatregelen worden getroffen, maar dat zal vooral op initiatief zijn van de ontwikkelende partijen en ondergeschikt zijn aan de economische invulling.

Variant 3: Keuze voor klimaatdoelstelling

De doelstelling van Kaag en Braassem is om klimaatneutraal te zijn in 2040. Veenderveld 2 kan een goede bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambitie. Op deze locatie kunnen windmolens en zonnevelden komen in een groene, parkachtige omgeving. Deze ontwikkeling kan een toonaangevend voorbeeld worden in Nederland van een duurzame oplossing in harmonie met de leefomgeving.

Deze variant wijkt af van de huidige MRSV en zal ertoe leiden dat er op deze locatie geen uitbreidingsmogelijkheden worden gerealiseerd voor ondernemers.

Variant 4: Geen Veenderveld 2

Wij stellen een beperking aan nieuwe bedrijventerreinen en pas als optimaal gebruik is gemaakt van bestaande terreinen, is er plaats voor nieuwe. Veenderveld 2 gaan we nu niet ontwikkelen en we kiezen voor behoud van het open landschap.

Oeps! We konden je formulier niet vinden.

Ga naar onderzoek Percentage sociale huur en koop