PROpinie onderzoek: Wonen

Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie:

Hoe ziet Kaag en Braassem er uit in 2030?

In de toekomst kijken is altijd een beetje science fiction. Maar als we nu niet nadenken over de toekomst, blijven we altijd achter de feiten aanlopen. Dan is de kans klein dat de zaken die we nu organiseren aansluiten bij uw toekomstige wensen en benodigdhedenn. Regeren is vooruitzien. Maar regeren doen we niet vanuit een ivoren toren. Daarom is de MRSV destijds tot stand gekomen door een participatietraject.

De MRSV is in 2011 vastgesteld. Tijd dus om dit document te actualiseren. In juni en juli 2017 zijn daarom verschillende bijeenkomsten gehouden om samen met de inwoners van elk dorp een dorpsperspectief op te stellen. Na een presentatie van een stedenbouwkundig bureau over de historische, landschappelijke en culturele ontwikkelingen van de dorpen ging met met elkaar aan de slag. In kleine groepen is er gewerkt aan een inventarisatie van de actuele ontwikkelingen, ideeën en kansen. Op dinsdag 5 september van 18:30 uur tot 21:00 uur is er een inloop bijeenkomst (peilmoment) over de dorpsperspectieven en de opgehaalde informatie.

De raad heeft in juli besloten dat zij over een aantal belangrijke onderwerpen nog de discussie met elkaar en de inwoners wil voeren. Deze onderwerpen komen diezelfde avond aan de orde en zullen respectievelijk 25 september (oordeelsvorming) en 9 oktober (besluitvorming) in de raad worden besproken.

Wij willen daarbij graag de mening van onze PROpinie panel leden weten over deze onderwerpen. De uitkomsten hiervan zullen wij gebruiken voor ons oordeel en onze besluitvorming hierover. Uiteraard ben je van harte uitgenodigd om hierover mee te praten tijdens onze openbare fractie avonden (maandag 4 en 18 september en 2 oktober vanaf 19:30 uur).

Dus neem even de tijd en ….

Vul hem nu in

Meld je wel eerst aan voor het PROpinie panel mocht je nog geen PROpinie panel lid zijn

Het onderzoek zal vlak voor de oordeelsvorming (25 september 2017) worden afgesloten.