Kaag en Braassem, 11 april 2017 – Op 5 december 2016 lanceerde PRO een nieuw initiatief, genaamd PROpiniepanel. Hiermee wil PRO inwoners van de gemeente Kaag en Braassem een mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier kennis en meningen te delen over onderwerpen naar keuze. Inmiddels zijn er al meerdere onderzoeken voorgelegd aan de leden van PROpiniepanel. In de maand maart hebben de leden mee kunnen doen aan een onderzoek over Duurzaamheid in Kaag en Braassem. Opnieuw heeft ruim 60% van de panelleden deelgenomen. Via dit bericht brengen wij u op de hoogte van enkele belangrijke gegevens uit het onderzoek.

In eerste instantie is gevraagd of de panelleden zelf actief bezig zijn met het besparen van energie. Op die vraag antwoordde de overgrote meerderheid (ruim 94%) dat het inderdaad actief bezig is met het besparen van energie (grafiek 1). De meest genoemde energiebesparende maatregelen zijn daarbij het regelmatig lager zetten van de verwarming en het uitdoen van licht. Ook het gebruik van energiezuinige apparaten en korter dan tien minuten douchen worden door een meerderheid genoemd.

Grafiek 1

Als het gaat om groene, duurzame energie geeft ruim 79% aan het belangrijk te vinden dit te gebruiken en 48% geeft aan dit nog steeds belangrijk te vinden als er voor betaald moet worden. Uiteindelijk zegt 69% van de deelnemers aan het onderzoek te willen investeren of al geïnvesteerd te hebben in duurzame energie of het terugbrengen van gebruik van energie (grafiek 2). Het isoleren van het dak van de woning en/of het isoleren van de beglazing van het huis zijn de meest genoemde investeringen.

Grafiek 2

Een mogelijk gevolg van maatregelen met betrekking tot het opwekken van duurzame energie zijn het verschijnen van windmolens en/of solarparken in het landschap van onze gemeente. Van alle respondenten laat 64% weten dit te kunnen accepteren, terwijl 21% aangeeft het er niet mee eens te zijn als er dergelijke maatregelen worden genomen. 15% is hierin neutraal. Als we kijken naar de langere termijn vindt een kleine meerderheid (54%) dat de gemeente Kaag en Braassem in 2040 energieneutraal moet zijn. 18% zegt het hier niet mee eens te zijn, terwijl de overige 28% aangeeft hier geen mening over te hebben (grafiek 3).

Grafiek 3

 

Ten slotte is de deelnemers gevraagd hoe duurzaam zij de gemeente Kaag en Braassem en zichzelf vinden. De gemeente Kaag en Braassem krijgt van de respondenten gemiddeld een 4.5. De respondenten geven zichzelf gemiddeld een 5.8. Geconcludeerd kan worden dat de deelnemers aan het onderzoek duurzaamheid een belangrijk thema vinden en dat zij veel waarde hechten aan energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. De panelleden geven aan al het een ander te doen daaraan, maar dat vanuit zowel de gemeente als de inwoners zelf veel meer gedaan kan worden als het gaat om energiebesparing en duurzame energie.

Wil jij in de toekomst ook betrokken zijn bij zaken binnen de gemeente Kaag en Braassem die jou interesseren, zonder dat je direct ergens aan vast zit? Of wil je misschien graag je mening geven over bepaalde onderwerpen, zonder dat het je veel tijd en energie kost? Via de PROpiniepanel-pagina vind je meer informatie.