Resultaten PROpinie onderzoek: Code Oranje

propinie-groen

Op 5 december 2016 lanceerde PRO een nieuw initiatief, genaamd PROpiniepanel. Hiermee wil PRO inwoners van de gemeente Kaag en Braassem een mogelijkheid bieden om op een laagdrempelige manier kennis en meningen te delen over onderwerpen naar keuze. Vervolgens heeft ruim 60% van de ingeschreven mensen deelgenomen aan het eerste onderzoek over Code Oranje

De panelleden is gevraagd of zij wat voelen voor het initiatief ‘code Oranje’. In totaal is 76% van de respondenten positief, terwijl 24% hier neutraal in staat (Grafiek 1). Een aantal kritische noten werd daarbij wel genoemd. Zo moet het goed georganiseerd worden en gaf men aan dat de gekozen volksvertegenwoordigers wel hun verantwoording moeten nemen. “Wil je dit tot een succes maken dan moet dit landelijk en partijoverstijgend.” Wat betreft het idee voor een G1000 is 56% hierover positief gestemd en 44% neutraal.

Grafiek 1

Op de vraag aan wie vernieuwing van de (lokale) democratie moet worden overgelaten, is vrijwel iedereen het er over eens dat dit is weggelegd voor zowel de politiek als de burgers (Grafiek 2). 64% laat weten dat ze het idee ‘raadsleden per onderwerp’ steunen, terwijl 56% achter het idee staat om een burgerinitiatievenbegroting in het leven te roepen.

Grafiek 2

Een ander opvallend gegeven uit het onderzoek is dat 40% zich beschikbaar zou stellen als raadsleden via loting gekozen zouden worden. Van de overige respondenten twijfelt 32% hierover en zegt 28% dat niet te zien zitten. Daarnaast vindt 47% dat Kaag en Braassem zich moet aanmelden als ‘voorbeeldgemeente’. 41% vindt dat we eerst een aantal zaken moeten toepassen. 9% vindt dat andere gemeenten het voortouw moeten nemen (Grafiek 3).

Grafiek 3

De slotvraag van het eerste onderzoek van PROpiniepanel was hoe vernieuwend men de gemeente Kaag en Braassem op dit moment vindt op een schaal van 1 tot 10. De respondenten gaven gemiddeld een 5.8. Geconcludeerd kan worden dat ‘code Oranje’ een prima initiatief is, maar dat er nog diverse stappen genomen moeten worden om het tot een succes te maken.

Wil jij in de toekomst ook betrokken zijn bij zaken binnen de gemeente Kaag en Braassem die jou interesseren, zonder dat je direct ergens aan vast zit? Of wil je misschien graag je mening geven over bepaalde onderwerpen, zonder dat het je veel tijd en energie kost? Via de PROpiniepanel-pagina vind je meer informatie over dit initiatief.

Nog geen lid van PROpinie panel? Vul het formulier in…