“Belangrijk om benaderbaar te zijn”

Een verhuizing maakt een eind aan het raadslidmaatschap van Laura van Klink voor PRO Kaag en Braassem. Na ruim zes jaar staat ze haar plek af aan Rick van Seggelen.

“We hadden al langer plannen om uit de Randstad te vertrekken,” vertelt Laura. “Maar ontwikkelingen voltrokken zich sneller dan we hadden verwacht, waardoor ik deze raadsperiode helaas niet af kan maken.” In Rick vindt zij een gewaardeerd vervanger. Rick: “Voor inwoners wil ik een brug naar het gemeentehuis zijn.”

Focus op resultaat

Laura was eerder – van 2006 tot 2008 – politiek actief als burgerlid voor de PvdA. In 2013 ontstond de behoefte aan een nieuwe beweging in de gemeentepolitiek. “Ik ben vanaf het begin ingestapt bij PRO Kaag en Braassem. Ik geloof in die andere manier van de politiek benaderen. Politieke spelletjes irriteren me enorm. Maar politiek blijft ook intrigeren. Hoe kom je met elkaar tot de juiste besluiten? Die focus op resultaat is een groot goed. PRO is daar goed in. Raadsvoorstellen worden binnen de fractie goed uitgekauwd en afgestemd, zodat we tot één gedragen mening komen. Dat werkt.” Maar er is meer om op terug te kijken. “Ik was betrokken bij de twee formaties in 2014 en 2018. Onder tijdsdruk rekening houdend met de verschillende belangen, gekomen tot een raadsbreed akkoord en een samenwerkingsagenda; dat hebben we goed gedaan. Veel besluiten die later genomen zijn, zijn daaruit ontstaan.”

Hart voor de zaak

Rick kent het klappen van de zweep al een beetje. De afgelopen twee jaar was hij nauw betrokken bij de fractie van PRO Kaag en Braassem, waar hij als burgerlid alle vergaderingen bijwoonde en zich in de dossiers verdiepte. De grootste eyeopener voor hem? “Er wordt heel hard gewerkt op het gemeentehuis. Het stempel van lui en gemakzuchtig dat ambtenaren vaak krijgen, is niet terecht. De meesten hier hebben enorm hart voor de zaak.” Laura vult aan: “Ook raadsleden steken enorm veel tijd in dit werk. We zijn het lang niet altijd met elkaar eens, maar de bevlogenheid die je bij iedereen ziet, waardeer ik enorm.” Daar schuilt meteen ook een valkuil voor enthousiaste raadsleden. Ze geeft Rick dan ook mee: “Zorg dat je je baan behoudt en ook bezig blijft met andere dingen naast je raadswerk. Dat helpt voorkomen dat je je verliest in details. Druk dwingt je om slim om te gaan met je tijd en je te concentreren op de hoofdlijnen. Dat maakt het makkelijker om besluiten te nemen.”

Klagen

Vijf jaar geleden had niemand kunnen voorspellen dat Rick zich zo fanatiek zou inzetten binnen de gemeentepolitiek. “Ik was iemand die tegen bekenden in het gemeentehuis klaagde over beslissingen die genomen werden. Bij de verkiezingen twee jaar geleden besloot ik niet alleen te klagen, maar me meer te verdiepen in wat er allemaal gebeurt in de gemeentepolitiek. Ik vond het ontzettend interessant. De onderwerpen die we bespreken zijn super relevant en komen heel dichtbij in ieders dagelijks leven. Van onze mooie polder tot de afvalbakken; als raadslid mag je daarover besluiten, dat is bijzonder.”

Rechte rug

Dat betekent niet dat een besluit nooit pijn zal doen, beseft Rick. “Het nieuwe bedrijventerrein had ik persoonlijk liever niet in Rijpwetering gehad. Maar ik weet dat dit nodig is voor onze ondernemers en dat dit dus de juiste goed afgewogen beslissing is voor de totale gemeente. Die kan ik dan ook met rechte rug verdedigen. Dat zal best nodig zijn, want zoals ik een paar jaar geleden tegen bekenden in het gemeentehuis mopperde, zullen anderen dat nu tegen mij doen.” Laura: “Je moet de verschillende belangen altijd zorgvuldig afwegen, en dat is een ingewikkelde zaak. Besluiten raken mensen en dat kan zwaar zijn.”

Woningbouw

Rick zit vol ambities voor de komende periode. Woningbouw staat bijvoorbeeld hoog op zijn lijst. “Nu ik al even meedraai, zie ik wel hoe complex het is om dat ook daadwerkelijk te realiseren. Maar als er voorstellen liggen voor woningbouw voor jongeren in kleine kernen, dan wil ik me daarvoor inzetten.” Verder vindt Rick het belangrijk om benaderbaar te zijn. “Voor inwoners wil ik een brug naar het gemeentehuis zijn.” Laura: “Dat is ook super belangrijk. Voor veel mensen is er een enorme afstand tot het gemeentehuis. Als er iets speelt, dan app je niet even de wethouder of een ambtenaar. Met raadsleden kun je makkelijker in gesprek. Maak daar gebruik van. We zijn tenslotte volksvertegenwoordigers.”

 

Interview: tekst van de koning