Kaag en Braassem, 5 juli 2015 – PRO Kaag en Braassem vindt ondernemers van groot belang voor de gemeenschap. Ze zorgen voor werkgelegenheid, sociale samenhang, dynamiek en tonen op veel terreinen al jarenlang hun maatschappelijke betrokkenheid. Ondernemers moeten dan ook een dienstverlenende houding van de gemeente kunnen verwachten.

PRO Kaag en Braassem heeft daarom een economische visie op papier gezet waarin ondernemers ruim baan krijgen. De visie sluit aan op verschillende economische thema’s waar de gemeente op dit moment beleid voor aan het ontwikkelen is. Zo werkt het college van Kaag en Braassem op dit moment:

• intensief samen met de ondernemersvertegenwoordigingen om met hen de economische agenda vorm te geven;

• aan een recreatieve impuls;

• aan de Greenport visie;

• aan de koppeling tussen de arbeidsmarktvraagstukken van de ondernemer en de ‘kaartenbak’ van de overheid.

PRO zal de beleidsvoornemens van de gemeente straks toetsen aan de kaders die wij in deze visie hebben neergelegd.