Niet óver inwoners praten, maar mét inwoners praten: bij PRO proberen we inwoners veel meer te betrekken. Dus wat doe je dan als er speeltuinen opgeknapt moeten worden? We trommelden de kinderen op die er spelen!

Sinds PRO in de gemeenteraad zit, willen we de manier van werken bij de gemeente veranderen. We vinden het belangrijk dat inwoners zelf veel meer betrokken zijn bij beslissingen die over hun eigen leefomgeving gaan. Dat lukt steeds beter, met als recent voorbeeld de renovatie van speeltuinen in Kaag en Braassem.

Kinderen aan zet

Kaag en Braassem heeft een speelplekkenbeleid. Daarin staat wanneer welke speeltuin gerenoveerd moet worden. Hoe dat gebeurt, is niet vastgelegd. En wie weet nou beter wat écht leuke speeltoestellen zijn dan onze jongste inwoners? In 2017 startte de gemeente met het verzamelen van wensen van omwonenden en kinderen. Omwonenden lieten bijvoorbeeld weten hekken belangrijk te vinden en liever geen hoge speeltoestellen langs tuinen te zien. Kinderen lieten weten wat zij het allerleukst vinden om te doen in de speeltuin, en wat ze daarvoor nodig hebben. Het leverde prachtige ontwerpen op, die naar verwachting eind dit jaar allemaal gerealiseerd zijn. Kijk voor de actuele stand van zaken en planning op betreffende facebook pagina.

Meer meepraten

Als het aan PRO ligt, pakken we veel meer projecten op deze manier op. De renovatie van speeltuinen laat zien dat participatie helemaal niet ingewikkeld hoeft te zijn; een kind kan de was doen!

 

Tekst: tekst van de koning