Kaag en Braassem, 9 september 2014 – Het zomerreces is voorbij en de politiek ontwaakt inmiddels uit zijn vakantiedip. Het is even rustig geweest van onze zijde, want ook wij hebben genoten van een vakantie. Eentje waar we eerlijk gezegd wel aan toe waren, want wat is er veel gebeurd in de afgelopen maanden!

Na onze klinkende verkiezingsoverwinning hebben er in de eerste plaats intensieve onderhandelingen plaatsgevonden over een raadsbreed akkoord gesloten, waarbij het college bij elk voorstel op zoek moet naar meerderheden en niet automatisch kan rekenen op de partijen waaruit zij voortkomen. Dit heeft als voordeel dat veel meer dan voorheen de samenwerking moet worden gezocht en krachten moeten worden gebundeld. Wij zijn er dan ook beretrots op, het is een unicum in Nederland. Wel is het nog wennen aan onze nieuwe rol als versbakken raadsleden. Ook van de zijde van het college, met veel nieuwe wethouders, was het merkbaar wennen aan een andere rol.

Olietanker
Maar nu, na de zomer, willen we doorpakken. Uitvoering geven aan het raadsbrede akkoord ‘Anders denken, anders doen’. Maar verwacht niet dat morgen alles anders is. We hebben de afgelopen tijd regelmatig vragen gekregen van mensen die zeiden: “We merken er nog zo weinig van dat het anders gaat op het gemeentehuis.” Dat klopt. Een gemeentelijke organisatie anders laten werken, is zoiets als een olietanker van koers laten veranderen: het kost tijd. We hebben onszelf als doel gesteld om aan het einde van deze ambtsperiode, dus over 3,5 jaar, merkbare veranderingen te hebben doorgevoerd waarbij veel meer gebruik wordt gemaakt van de kennis en kunde van inwoners. Maar dat is dus een langzaam en intensief proces. We werken er, samen met het college en het ambtelijk apparaat, hard aan, maar hebben daarvoor tijd nodig.

Openbare fractievergaderingen
Ondertussen werken we ook hard aan het opbouwen van de vereniging PRO Kaag en Braassem. Ook die inspanningen zijn niet direct voor iedereen zichtbaar, maar het doel is om aan het einde van dit jaar in de verschillende kernen ook openbare fractievergaderingen te houden en regelmatig rondetafelgesprekken te hebben over issues die in de kernen spelen. Meer informatie hierover volgt dan ook binnenkort.

Lid worden
Verder wordt er hard gewerkt aan een plan om nieuwe leden te werven. Immers, leden zijn onontbeerlijk voor het draagvlak van de vereniging, maar ook voor het voortbestaan. Word daarom ook lid! Voor dat tientje hoef je het niet te laten en wij zijn hartstikke dankbaar als we af en toe een beroep mogen doen op jouw expertise over onze gemeente!

Bestuursleden
Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar bestuursleden voor de vereniging. We zoeken kandidaten die op de hoofdlijnen meekijken met de werkzaamheden van de fractie. Weet jij geschikte kandidaten of heb je zelf interesse? Neem dan contact op met onze secretaris Laura van Klink, tel. 06 1205 7756.

Politieke agenda
Ook zijn nu de politieke vergaderingen weer begonnen na de zomer en zoals het er nu uitziet, is de agenda alweer behoorlijk vol aan het lopen. Veel van de raadsvoorstellen die we nu behandelen, lopen al langere tijd en zijn in gang gezet vóór de verkiezingen. Vaak is het lastig om processen dan nog bij te sturen meer te werken volgens onze eigen norm waarbij inwoners voorafgaand aan een voorstel inspraak kunnen hebben. Dat is op dit moment wel eens slikken, maar we hopen hier spoedig verandering in te kunnen brengen.

Onderwerpen waar we het dit najaar onder meer over gaan hebben zijn de al dan niet uitplaatsing van varkenshouderij Kroes die in Woubrugge die de gemoederen behoorlijk bezighoudt, verschillende belangrijke verordeningen op het gebied van zorg, werk en inkomen waar de gemeente straks verantwoordelijk voor is, de bestemmingsplannen De Kluis in Rijnsaterwoude en de Passage in Leimuiden (de nieuwe kruising van de N207) en uiteraard de begroting voor 2015.

Heb je vragen, opmerkingen of wil je met ons in gesprek? Stuur dan een mail naar info@prokaagenbraassem.nl en we nemen contact met je op.